Tower light Patlite รุ่น LR4 LR5 LR6 LR7

ทาวเวอร์ไลท์ Tower Light หรือ Signal Tower รุ่น LR ของแบรนด์ Patlite เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ทีจะออกมาแทนรุ่นเก่า เช่น รุ่น LME/LMS (40mm) , LCE/LCS (50mm), LE/LES (60mm) และ LHE/LU7 (70mm) เป็นต้น ซึ่งรุ่นนี้ถูกออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่สวยพื้นผิวเรียบไร้รอยต่อ, วัสดุทำจากโอริงแบบซิลิโคนทำให้น้ำหนักเบา,ทนต่อแรงกระแทก (NEMA 4x) และกันน้ำได้ดี (IP65) กว่ารุ่นเก่าที่วัสดุจะเป็นโพลิคาร์บอแนต ทั้งนี้ยังออกแบบมาเป็นอุปกรณ์ระบบแยกประกอบ ซึ่งสามารถทำการประกอบอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

รุ่นย่อยต่างๆ

Tower Light รุ่น LR นี้จะมีรุ่นย่อยอยู่ทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งการแบ่งแยกนั้นจะแบ่งตามขนาดของตัวอุปกรณ์ ดังนี้

การประกอบใช้งานได้ง่ายยย

ทาวเวอร์ไลท์ของรุ่นนี้มีจุดเด่นอีกอย่างจะเป็นการประกอบที่ง่าย ซึ่งสามารถถอดเพิ่มชั้นเปลี่ยนตำแหน่งชั้นสีและเปลี่ยนเพื่อซ่อมบำรุ่งด้วยเพียงแค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม


รูปแบบเสียงรอบทิศทางที่เป็นเอกลักษณ์

ความดังสูงสุด 90 เดซิเบล

โครงสร้างของรูปแบบเสียงรอบทิศทางสร้างเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถส่งเสียงที่ระดับความสูงสุด 90 เดซิเบล ที่ระยะ 1 เมตร

สัญญาณเสียงที่สามารถกลบเสียงรบกวนอื่น

มีแบบเสียงสัญญาณให้เลือกถึงสี่แบบ โดยเสียงสัญญาณแบบใหม่สองเสียงได้รับการออกแบบให้มีความถี่ที่แตกต่างกันสูงกว่าจึงสามารถกลบเสียงรบกวนจากเครื่องจักรรอบข้างได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับลดความดังได้ถึงประมาณ -10 เดซิเบล เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม


การออกแบบและการประกอบอุปกรณ์

ชุดไฟสัญญาณแบบดั้งเดิมต้องอาศัยสายไฟหรือเครื่องมือเพิ่มเติมในการปรับแต่งหรือเรียงลำดับไฟแอลอีดี

อุปกรณ์ระบบแยกประกอบของซีรี่ส์ LR ถูกออกแบบเพื่อให้การประกอบชุดไฟสัญญาณทำได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถปรับแต่งและซ่อมบำรุงได้อย่างง่ายดาย

ระบบการประกอบ การจัดเรียงสีของไฟแอลอีดีทำได้อย่างง่ายดาย ด้วยการหมุนและล็อคการเปลี่ยนและเรียงสีไฟแอลอีดีหรือเพิ่มอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงทำได้ง่ายยิ่งขึ้น


ความทนทานที่ทันสมัย

ฐานตัวเครื่องรุ่น LR อุปกรณ์แอลอีดีและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถประกอบเช้ากันได้อย่างพอดีพื้นผิวจึงเรียบไร้รอยต่อ ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น

ฐานตัวเครื่องรุ่น LR อุปกรณ์แอลอีดีและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถประกอบเช้ากันได้อย่างพอดีพื้นผิวจึงเรียบไร้รอยต่อ ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น

ฐานตัวเครื่องรุ่น LR อุปกรณ์แอลอีดีและอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสามารถประกอบเช้ากันได้อย่างพอดีพื้นผิวจึงเรียบไร้รอยต่อ ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ดีและทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้น


ประเภทการติดตั้ง

สำหรับลักษณะหรือประเภทของการติดตั้งของ Tower light รุ่น LR นี้จะมีอยู่ 4 ประเภทหลักๆให้เลือกใช้งานกัน ซึ่งประเภทการติดตั้งนี้ไม่ได้ใช้ได้กับทุกรุ่นย่อย ซึ่งบ้างรุ่นย่อยเท่านั้นที่สามารถติดตั้งได้ทั้ง 4 ประเภท ตามมาดูแต่ละประเภทกันเลย

ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบพับ

ยึดติดโดยตรง

ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม

ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล


LR4 40mm

1.จำนวนชั้น 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง 5.สีตัวเครื่อง 6.สีอุปกรณ์ LED 7.ประเภทโคม
1 คือ 1 ชั้น
2 คือ 2 ชั้น
3 คือ 3 ชั้น
4 คือ 4 ชั้น
5 คือ 5 ชั้น
02 คือ DC 24 V
M2 คือ AC 100-240 V
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ
LJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล
PJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม
QJ คือ ติดตั้งเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบพับ
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
W คือ สีขาวนวล
U คือ สีเงิน
R=แดง
Y=เหลือง
G=เขียว
B=น้ำเงิน
C=สีขาว
BLANK คือ โคมสี
Z คือ โคมใส

สินค้าแนะนำ

สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR4-102QJNW-R LR4-102QJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR4-202QJNW-RY LR4-202QJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR4-302QJNW-RYG LR4-302QJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR4-402QJNW-RYGB LR4-402QJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR4-502QJNW-RYGBC LR4-502QJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR4-102WJNW-R LR4-102WJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR4-202WJNW-RY LR4-202WJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR4-302WJNW-RYG LR4-302WJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR4-402WJNW-RYGB LR4-402WJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR4-502WJNW-RYGBC LR4-502WJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR4-102PJNW-R LR4-102PJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR4-202PJNW-RY LR4-202PJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR4-302PJNW-RYG LR4-302PJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR4-402PJNW-RYGB LR4-402PJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR4-502PJNW-RYGBC LR4-502PJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR4-1M2PJNW-R LR4-1M2PJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR4-2M2PJNW-RY LR4-2M2PJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR4-3M2PJNW-RYG LR4-3M2PJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR4-4M2PJNW-RYGB LR4-4M2PJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR4-5M2PJNW-RYGBC LR4-5M2PJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR4-102LJNW-R LR4-102LJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR4-202LJNW-RY LR4-202LJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR4-302LJNW-RYG LR4-302LJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR4-402LJNW-RYGB LR4-402LJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR4-502LJNW-RYGBC LR4-502LJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0

LR5 50mm

1.จำนวนชั้น 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง 5.สีตัวเครื่อง 6.สีอุปกรณ์ LED 7.ประเภทโคม
1 คือ 1 ชั้น
2 คือ 2 ชั้น
3 คือ 3 ชั้น
4 คือ 4 ชั้น
5 คือ 5 ชั้น
01 คือ DC 12 V
02 คือ DC 24 V
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ
LJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล
PJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
W คือ สีขาวนวล

 

R=แดง
Y=เหลือง
G=เขียว
B=น้ำเงิน
C=สีขาว
BLANK คือ โคมสี
Z คือ โคมใส

สินค้าแนะนำ

สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR5-101WJNW-R LR5-101WJBW-R 1 แดง 1.0-2.1
LR5-201WJNW-RY LR5-201WJBW-RY 2 แดง,เหลือง 2.0-3.1
LR5-301WJNW-RYG LR5-301WJBW-RYG 3 แดง,เหลือง,เขียว 3.0-4.1
LR5-401WJNW-RYGB LR5-401WJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.1
LR5-501WJNW-RYGBC LR5-501WJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.1
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR5-102WJNW-R LR5-102WJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR5-202WJNW-RY LR5-202WJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR5-302WJNW-RYG LR5-302WJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR5-402WJNW-RYGB LR5-402WJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR5-502WJNW-RYGBC LR5-502WJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR5-101PJNW-R LR5-101PJBW-R 1 แดง 1.0-2.1
LR5-201PJNW-RY LR5-201PJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.1
LR5-301PJNW-RYG LR5-301PJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.1
LR5-401PJNW-RYGB LR5-401PJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.1
LR5-501PJNW-RYGBC LR5-501PJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.1
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR5-102PJNW-R LR5-102PJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR5-202PJNW-RY LR5-202PJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR5-302PJNW-RYG LR5-302PJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR5-402PJNW-RYGB LR5-402PJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR5-502PJNW-RYGBC LR5-502PJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR5-101LJNW-R LR5-101LJBW-R 1 แดง 1.0-2.1
LR5-201LJNW-RY LR5-201LJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.1
LR5-301LJNW-RYG LR5-301LJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.1
LR5-401LJNW-RYGB LR5-401LJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.1
LR5-501LJNW-RYGBC LR5-501LJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.1
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR5-102LJNW-R LR5-102LJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR5-202LJNW-RY LR5-202LJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR5-302LJNW-RYG LR5-302LJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR5-402LJNW-RYGB LR5-402LJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR5-502LJNW-RYGBC LR5-502LJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0

LR6 60mm

1.จำนวนชั้น 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง 5.สีตัวเครื่อง 6.สีอุปกรณ์ LED 7.ประเภทโคม
1 คือ 1 ชั้น
2 คือ 2 ชั้น
3 คือ 3 ชั้น
4 คือ 4 ชั้น
5 คือ 5 ชั้น
02 คือ DC 24 V
M2 คือ AC 100-240 V
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ
LJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบตัวแอล
PJ คือ ติดตั้งบนเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบวงกลม
QJ คือ ติดตั้งเสาพร้อมอุปกรณ์ยึดแบบพับ             
 WC =ยึดติดโดยตรง/ใช้อุปกรณ์ต่อสายM122
B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
W คือ สีขาวนวล
U คือ สีเงิน
R=แดง
Y=เหลือง
G=เขียว
B=น้ำเงิน
C=สีขาว
BLANK คือ โคมสี
Z คือ โคมใส

 

สินค้าแนะนำ

สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR6-102QJNW-R LR6-102QฺJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR6-202QJNW-RY LR6-202QJBW-RY 2 แดง,เหลือง 2.0-3.0
LR6-302QJNW-RYG LR6-302QJBW-RYG 3 แดง,เหลือง,เขียว 3.0-4.0
LR6-402QJNW-RYGB LR6-402QJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR6-502QJNW-RYGBC LR6-502QJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR6-102WJNW-R LR6-102WJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR6-202WJNW-RY LR6-202WJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR6-302WJNW-RYG LR6-302WJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR6-402WJNW-RYGB LR6-402WJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR6-502WJNW-RYGBC LR6-502WJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR6-1M2WJNW-R LR6-1M2WJBW-R 1 แดง 1.5-3.0
LR6-2M2WJNW-RY LR6-2M2WJBW-RY 2 แดง, เหลือง 3.0-4.5
LR6-3M2WJNW-RYG LR6-3M2WJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 4.5-6.0
LR6-4M2WJNW-RYGB LR6-4M2WJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 6.0-7.5
LR6-5M2WJNW-RYGBC LR6-5M2WJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 7.5-9.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR6-102PJNW-R LR6-102PJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR6-202PJNW-RY LR6-202PJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR6-302PJNW-RYG LR6-302PJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR6-402PJNW-RYGB LR6-402PJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR6-502PJNW-RYGBC LR6-502PJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR6-1M2PJNW-R LR6-1M2PJBW-R 1 แดง 1.5-3.0
LR6-2M2PJNW-RY LR6-2M2PJBW-RY 2 แดง, เหลือง 3.0-4.5
LR6-3M2PJNW-RYG LR6-3M2PJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 4.5-6.0
LR6-4M2PJNW-RYGB LR6-4M2PJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 6.0-7.5
LR6-5M2PJNW-RYGBC LR6-5M2PJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 7.5-9.0
สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR6-102LJNW-R LR6-102LJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR6-202LJNW-RY LR6-202LJBW-RY 2 แดง, เหลือง 2.0-3.0
LR6-302LJNW-RYG LR6-302LJBW-RYG 3 แดง, เหลือง, เขียว 3.0-4.0
LR6-402LJNW-RYGB LR6-402LJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR6-502LJNW-RYGBC LR6-502LJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0

LR7 70mm

1.จำนวนชั้น 2.ระดับแรงดันไฟฟ้า 3.การติดตั้ง/การเดินสายไฟ 4.ไฟกระพริบ/สัญญาณเสียง 5.สีตัวเครื่อง 6.สีอุปกรณ์ LED
1 คือ 1 ชั้น
2 คือ 2 ชั้น
3 คือ 3 ชั้น
4 คือ 4 ชั้น
5 คือ 5 ชั้น

02 คือ DC 24 V
WJ คือ ยึดติดโดยตรง/เดินสายไฟ

 

 

B คือ มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
N คือ ไม่มีไฟกระพริบ/มีสัญญาณเสียง
W คือ สีขาวนวล

 

R=แดง
Y=เหลือง
G=เขียว
B=น้ำเงิน
C=สีขาว

สินค้าแนะนำ

สัญญาณเสียง ไฟกระพริบพร้อมสัญญาณเสียง จำนวนชั้น สีแอลอีดี วัตต์
LR7-102WJNW-R LR7-102WJBW-R 1 แดง 1.0-2.0
LR7-202WJNW-RY LR7-202WJBW-RY 2 แดง,เหลือง 2.0-3.0
LR7-302WJNW-RYG LR7-302WJBW-RYG 3 แดง,เหลือง,เขียว 3.0-4.0
LR7-402WJNW-RYGB LR7-402WJBW-RYGB 4 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน 4.0-5.0
LR7-502WJNW-RYGBC LR7-502WJBW-RYGBC 5 แดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาว 5.0-6.0

หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอ ท่านผู้อ่านพอจะใช้เป็นแนวทางในการเลือก Tower light เบื้องต้นได้นะครับ หากติดปัญหาในการเลือกสามารถปรึกษาทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทุกช่องทางครับ หรือจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับ Tower light หรือหากสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ และช่องทางอื่นๆกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร 02-105-0567  E-mail :[email protected]  Facebook : Factomart Thailand  ID LINE : @factomart

Facebook Comments