เลือกซื้อ Push-button และ Pilot lamp Schneider รุ่น XB5

Index

Features

A complete range to provide the relevant functions for your panels and machines
Pushbutton switches, Selector/key switches, Emergency stop buttons, Multiple-headed pushbuttons, Pilot lights,
Illuminated pushbuttons and selector switches Various accessories including flush mounting kits, protective covers, and legend plates.

 • Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals
 • Up to IP 66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings
 • Operating temperature from -40°C to 70°C
 • High chemical robustness
 • Shock protection level up to IK03 rating
 • High vibration resistance with shake-proof terminal screws
 • Large set of accessories to customize your panels
 • Various types of connection are available: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
 • A wide choice of contact blocks for general purpose or specific applications (low current, standard, or high power switching)

Benefits

 • High performance in chemical environments (cleaning solvents, alcohol, detergent, cutting oil, milk)
 • Attractive and affordable flush mount versions, stylish and easy to clean
 • Flexibility and adaptability through modular design
 • Simplicity and speed of installation
 • Wide offer providing a solution for all of your applications

Applications

General purpose offer covering all segments and applications.
Industry:

 • Machines and control panels in packaging, material handling, pumping
 • Ideal in extreme environments: food and beverage, marine, etc.

Building and infrastructure:

 • Energy distribution panels, public works, restaurants, commercial buildings, and airports

1.Spring return push-buttons

รายละเอียด สี คอนแทค รหัสสินค้า
สวิตช์ปุ่มกด หัวเรียบ-กดเด้งกลับ ขาว

ดำ

เขียว

เหลือง

น้ำเงิน

แดง

 

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NO

1 NC

XB5AA11

XB5AA21

XB5AA31

XB5AA51

XB5AA61

XB5AA42

 

สวิตช์ปุ่มกด หัวนูน-กดเด้งกลับ

 

แดง 1 NC XB5AL42
สวิตช์ปุ่มกดหัวปุ่มยาง (BOOTED) ดำ

เขียว

แดง

1 NO

1 NO

1 NC

XB5AP21

XB5AP31

XB5AP42

รายละเอียด คอนแทค สี รหัสสินค้า

สวิตช์ปุ่มกด

หัวเรียบ-กดเด้งกลับ

1 NO

1 NO

1 NO

เขียว

ขาว

ดำ

XB5AA3311

XB5AA3341

XB5AA3351

สวิตช์ปุ่มกด

กดเด้งกลับ

1 NC แดง XB5AA4322

 

สวิตช์ปุ่มกด

หัวนูน-เด้งกลับ

1 NC แดง XB5AL4322

 

2. Illuminated push-buttons, spring return

รายละเอียด สี รหัสสินค้า
1 NO+1 NC

24Vac/Vdc

 

 

ขาว

เขียว

แดง

เหลือง

น้ำเงิน

XB5AW31B5

XB5AW33B5

XB5AW34B5

XB5AW35B5

XB5AW36B5

 

 

1 NO+1 NC

110/120Vac

ขาว

เขียว

แดง

เหลือง

น้ำเงิน

 XB5AW31G5

XB5AW33G5

XB5AW34G5

XB5AW35G5

XB5AW36G5

 

1 NO+1 NC

230-240Vac

ขาว

เขียว

แดง

เหลือง

น้ำเงิน

 XB5AW31M5

XB5AW33M5

XB5AW34M5

XB5AW35M5

XB5AW36M5

3. Multiple-headed Push-buttons, spring return

รายละเอียด คอนแทค รหัสสินค้า

หัวกดปุ่มคู่(1 หัวเรียบ+ 1 หัวนูน) กดเด้งกลับ พร้อม แลมป์

1 NO ที่ปุ่มเขียว หัวเรียบ

1 NC ที่ปุ่มแดง หัวนูน

24Vac/Vdc

1 NO+1 NC XB5AW73731B5

120Vac , 240Vac

1 NO+1 NC XB5AW73731M5
หัวกดปุ่มคู่(1 หัวเรียบ+ 1 หัวนูน) กดเด้งกลับ

1 NO ที่ปุ่มเขียว”I” หัวเรียบ

1 NC ที่ปุ่มแดง”O” หัวนูน

1 NO+ 1 NC XB5AL73415
หัวกดปุ่มคู่(2 หัวเรียบ+ 1 หัวนูนตรงกลาง) กดเด้งกลับ 24Vac/Vdc

1 NO ที่ปุ่มเขียว”I” หัวเรียบ

1 NO ที่ปุ่มเขียว”O” หัวเรียบ

1 NC ที่ปุ่มแดง STOP หัวนูน

2 NO+1 NC XB5AA731327

4.Mushroom head push-buttons

รายละเอียด คอนแทค สี

Ø 40 มม.

รหัสสินค้า
สวิตช์กดดอกเห็ดกดเด้งกลับ 1 NO

 

 

ดำ

 

 

 

 

XB5AC21

 

 

 

 

5. Emergency stop with safety contacts

รายละเอียด คอนแทค สี รหัสสินค้า
สวิตช์กดดอกเห็ด

กดล็อคดึงกลับเพื่อคลาย

1 NC

1 NO+ 1 NC

 

แดง

 

XB5AT842

XB5AT845

 

 

สวิตช์กดดอกเห็ด

กดล็อคหมุนเด้งกลับ

1 NC

2 NC

 

แดง

 

XB5AS8442

XB5AS8444

สวิตช์กดดอกเห็ด

กดล็อคไขกุญแจเด้งกลับ

1 NC

1 NO+1 NC

แดง XB5AS9442

XB5AS9445

 

สวิตช์กดดอกเห็ด

กดล็อคดึงกลับเพื่อคลาย

1 NC+2 NC แดง XB5AS84449
สวิตช์กดดอกเห็ด

กดล็อคดึงกลับเพื่อคลาย

24Vdc

1 NO+2 NC แดง XB5AS86449B4

6. Push-buttons and selector switches

รายละเอียด คอนแทค รหัสสินค้า

สวิทซ์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบมาตรฐาน

 

2ตำแหน่งค้าง

 

2ตำแหน่ง-เด้งกลับจากขวามาซ้าย

 

 3ตำแหน่ง-ค้าง

 

3ตำแหน่ง-เด้งกลับจากซ้ายและขวามากลาง

 

3ตำแหน่ง-เด้งกลับจากขวามากลาง

1 NO

1 NO+1NC

 

 

1 NO

 

2 NO

 

2 NO

 

2 NO

XB5AD21

XB5AD25

 

 

XB5AD41

 

XB5AD33

 

XB5AD53

 

XB5AD83

สวิตซ์ซีเลคเตอร์ที่จับแบบมาตรฐาน

 

 2ตำแหน่งค้าง

 

3ตำแหน่ง-ค้าง

 

3ตำแหน่ง-เด้งกลับจากซ้ายและขวามากลาง

 

1 NO

 

2 NO

 

2 NO

XB5AJ21

 

XB5AJ33

 

XB5AJ53

สวิทซ์กุญแจ 2 ตำแหน่ง บิดข้าง 1 NO

1 NO

1 NO

2 NO

2 NO

XB5AG21

XB5AG41

XB5AG61

XB5AG03

XB5AG33

รายละเอียด สี คอนแทค รหัสสินค้า
สวิตซ์ซีเลคเตอร์แบบมีแลมป์ 3 ตำแหน่งบิดแล้วค้าง  

เขียว

แดง

ส้ม

 

เขียว

แดง

ส้ม

 

เขียว

แดง

ส้ม

 

1 NO+1 NC

(24Vdc)

 

 

1 NO+1 NC

(110-120Vac)

 

 

1 NO+ 1NC

(230-240Vac)

 

XB5AK123B5

XB5AK124B5

XB5AK125B5

 

XB5AK123G5

XB5AK124G5

XB5AK125G5

 

XB5AK123M5

XB5AK124M5

XB5AK125M5

รายละเอียด สี คอนแทค รหัสสินค้า
สวิตซ์ซีเลคเตอร์แบบมีแลมป์ 3 ตำแหน่งบิดแล้วค้าง เขียว

แดง

ส้ม

 

เขียว

แดง

ส้ม

 

เขียว

แดง

ส้ม

1 NO+1 NC

(24Vdc)

 

 

1 NO+1 NC

(110-120Vac)

 

 

1 NO+ 1NC

(230-240Vac)

XB5AK133B5

XB5AK134B5

XB5AK135B5

 

XB5AK133G5

XB5AK134G5

XB5AK135G5

 

XB5AK133M5

XB5AK134M5

XB5AK135M5

7. Pilot lights

รายละเอียด สี รหัสสินค้า
24Vac/Vdc

 

 

 

 

 

230-240Vac

ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

 

ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

XB5AVB1

XB5AVB3

XB5AVB4

XB5AVB5

XB5AVB6

 

XB5AVM1

XB5AVM3

XB5AVM4

XB5AVM5

XB5AVM6

24Vac/Vdc

 

 

 

 

 

 

 

110-120Vac

ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

เหลือง

 

 

ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

เหลือง

 

XB5EVB1

XB5EVB3

XB5EVB4

XB5EVB5

XB5EVB6

XB5EVB8

 

 

XB5EVG1 

XB5EVG3

XB5EVG4

XB5EVG5

XB5EVG6

XB5EVG8

 

230-240Vac ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

เหลือง

XB5EVM1

 XB5EVM3

 XB5EVM4

XB5EVM5

XB5EVM6

 XB5EVM8

110-120Vac ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

XB5AVG1

XB5AVG3

XB5AVG4

XB5AVG5

XB5AVG6

400Vac ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

XB5AV5B1

XB5AV5B3

XB5AV5B4

XB5AV5B5

XB5AV5B6

250Vac ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

น้ำเงิน

XB5AV61

XB5AV63

XB5AV64

XB5AV65

XB5AV66

110-120Vac ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

XB5AV31

XB5AV33

XB5AV34

XB5AV35

230-240Vac ขาว

เขียว

แดง

ส้ม

 XB5AV41

XB5AV43

XB5AV44

XB5AV45

8. XD Small Joystick controllers

รายละเอียด คอนเเทค รหัสสินค้า
จอยสติ๊ก : 2 ทิศทาง-4ทิศทาง

1 จังหวะ ต่อ 1 ทิศทางโยกแล้วค้าง

1 จังหวะ ต่อ 1 ทิศทางโยกแล้วเด้งกลับตำแหน่งกลาง

1 NO XD5PA12

XD5PA22

XD5PA14

XD5PA24

 

 

คอนแทคบล็อก ZD5PA103

ZD5PA203

จอยสติ๊ก : 2 ทิศทาง-4ทิศทาง

1 จังหวะ ต่อ 1 ทิศทางโยกแล้วค้าง

1 จังหวะ ต่อ 1 ทิศทางโยกแล้วเด้งกลับตำแหน่งกลาง

1 NO ZD5PA12

ZD5PA22

ZD5PA14

ZD5PA24

หากติดปัญหาในการเลือกสามารถปรึกษาทีมงาน Technical Engineer ของเราได้ทุกช่องทางที่ E-mail:[email protected] โทร:02-105-0567

ID LINE:@factomart หรือหากสนใจสินค้า สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทันที

Facebook Comments