ผู้ขาย จำหน่ายสินค้ากับแฟ็คโตมาร์ทมีประโยชน์อย่างไร

ปัญหาหลักๆ ถ้าคุณจะทำระบบ E-Commerce Online เอง !!!

ถ้าคุณเป็นตัวแทนจำหน่าย และกำลังเริ่มทำธุรกิจขายสินค้าอุตสาหกรรมผ่าน E-Commerce นี้คือ 4 ปัญหาหลักที่คุณต้องเจอ

สร้างระบบ E - Commerce

ความยุ่งยากและปัญหาในการสร้างระบบ E-Commerce และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้า

โปรโมทชวนคนมาดูเว็บไซด์

การหาคนเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าออน์ไลน์ (ลงทุนทำ SEM เอง ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลัก)

บริหารการขายทั้งเก่า-ใหม่

บริหารความขัดแย้งระหว่างช่องทางจัดจำหน่ายเดิม (Direct Sales) กับระบบขายออนไลน์ (E-Commerce)

จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการตลาด

ทำเนื้อหาต่างในรูปแบบของบทความ วีดีโอ กราฟฟิกต่างๆ เพื่อสร้าง Digital Contents สำหรับโปรโมทหน้าเว็บของคุณ (ต้องใช้ทีมขนาดใหญ่)

จากปัญหา หรือข้อกังวลต่างๆ จะหมดไป เมื่อคุณใช้ Factomart Marketplace

ทำไมต้องขายสินค้าบน Factomart Marketplace ?

ฝ่ายขาย หรือฝ่ายการตลาดส่วนใหญ่ มักมีคำถามว่า “ทำไมต้องเข้ามาใช้  Factomart Marketplace” เพื่อเตรียมคำตอบไว้ให้ผู้บริหาร ทางเราเอง ก็ได้เตรียมคำตอบบางส่วนไว้ให้คุณแล้วดังนี้

 1. ได้รับโอกาสใหม่ๆ จากลูกค้า New Lead ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้
 2. ไม่เสียลูกค้าเดิมที่มีอยู่ ให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ ที่เพิ่มช่องทางการขายผ่าน Marketplace
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนทำ Platform เอง
 4. ได้ทดลองใช้ Platform ใหม่ๆ เพื่อการทำการตลาดที่รวดเร็ว และเจาะกลุ่มมากขึ้น เช่น Factox (Factomart Expo)

ผู้ขายจะได้อะไร เมื่อขายสินค้าผ่าน Factomart Marketplace

ก่อนจะตอบคำถามข้อนี้นั้น ทางเราเองอยากจะบอกก่อนว่า “คุณจะเสียอะไร ถ้าไม่ใช้” ซึ่งก็น่าจะเป็นคำตอบที่ตรงที่สุด เพราะเป็นแง่มุมที่นักการตลาดทุกคน ต้องคิดอยู่แล้ว

 1. คุณจะไม่เสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง
 2. คุณจะไม่เสียโอกาสในการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า Customers Engaugement
 3. คุณจะไม่เสียเงินลงทุน กับ Platform ที่ไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจแบบตรงๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกใน Factomart Marketplace

 • หาและรวบรวมความต้องการของลูกค้า

  เราช่วยสร้างความต้องการให้กับลูกค้า รวมถึงการนำลูกค้าจำนวนมากให้เข้ามาหาซื้อสินค้าในตลาดของเราที่เปิด 24 ชั่วโมง

 • ระบบบริหารความต้องการ CR

   เรามีระบบจัดการความต้องการของลูกค้า Inquiry เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ และอยากมาซื้อสินค้าในตลาดเรา

 • ระบบจัดการเอกสาร เพื่อการนำเสนอ QT

   ผู้ขายสามารถค้นหาสินค้า รวมถึงข้อมูลเอกสารต่างๆ ในระบบของเราเพื่อเสนอลูกค้า

 • ระบบจัดการคำสั่งซื้อ PO

  เราจัดการเรื่องกระบวนการซื้อขายต่างๆ เพื่อให้สามารถติดตามและตอบคำถามทั้งผู้ขายและผู้ซื้อได้อย่างรวดเร็ว

 • ระบบตอบรับคำสั่งซื้อ

  เรามีการยืนยันคำสั่งซื้อรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในผู้ขายรายนั้นๆ อย่างสูงสุด

 • ระบบติดตามสินค้าและการส่งสินค้า

  Seller เรามีการแจ้งสถานะของสินค้ากับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในระบบของตลาดรวมถึงผู้ขาย

 • Order Completion

  Seller rating

เมื่อคุณเข้ามาใช้ Factomart Marketplace เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ generate new leads ภายใน Plateform ของเรานั้นมี เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายมากมายดังนี้

 1. เครื่องมือช่วยทำการตลาด

การบริการที่ดีเว่อ และประสบการณ์ใหม่ รวมถึงการส่งต่อคุณค่าของสินค้าและบริการของคุณ จะได้รับจากเรา เมื่อคุณใช้ Factomart Marketplace

มีค่าใช่ไหม ? สำหรับการขายบน Factomart Marketplace

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าบน Factomart Marketplace นั้น เราแบ่งบริการออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

Customer Request

การดูแลความต้องการลูกค้า

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Quotation

การทำใบเสนอราคา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Purchase Order

เมื่อได้รับใบสั่งซื้อ

ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ 5 PO แรก ที่ PO ใบที่ 6 คิด 3% จากมูลค่าใน PO

แบ่งกันชัด อะไร
 • FREE
 • FEE

การเก็บค่าบริการของเรานั้นเป็นลักษณะแบบ Freemium Model คือมีทั้งส่วนที่เราไม่คิดค่าบริการ และส่วนที่คิดค่าบริการ โดยมี่รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ไม่คิดค่าบริการ Free

 1. Customer Request (CR) ผู้ขายที่ลงทะเบียนผู้ขายกับเราแล้ว สามารถเข้ามาดูความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่จำกัด ซึ่ง CR เหล่านี้เรามีให้อยู่ 2 ประเภท คือ
  1. แบบระบุความต้องการใช้งาน คือ ความต้องการของลูกค้าที่ระบุความต้องการว่าอยากได้สินค้าอะไร ไปทำอะไร โดยไม่ระบุรุ่น หรือ ยี่ห้อสินค้ามา เช่น “อยากได้คอนแทคเตอร์ 63 A ใช้คอลย์ 230VAC แบบ 3 Poles เอาไปใช้ควบคุมมอเตอร์ในสายพานลำเลียง จำนวน  1 ชุด”
  2. แบบระบุรุ่น หรือยี่ห้อสินค้าที่ต้องการ เช่น ขอราคา “Magnetic Contactor LC1D63M7 ของ Schneider Electric จำนวน 10 ตัว”
 2. Quotation (QT) ผู้ขายที่ลงทะเบียนผู้ขายกับเราแล้ว สามารถทำใบเสนอราคาผ่าน Platform Factomart Marketplace ของเราได้เลย โดยไม่จำกัดจำนวนใบเสนอราคา ซึ่งใบเสนอราคาเหล่านี้จะส่งถึงลูกค้า ภายใต้ชื่อผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ขายเอง ซึ่งผู้ขายสามารถกำหนดเงื่อนไขในใบเสนอราคาได้เอง เช่น ราคาขายสินค้า การจัดส่งสินค้า การรับประกัน การชำระเงิน

ส่วนที่คิดค่าบริการ Fee

 1. การบริหารจัดการใบสั่งซื้อ Order Management คือ ระบบที่ทางเราจะเป็นผู้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า แล้วส่งต่อให้กับทางผู้ขาย จากนั้นจะมีการอัปเดทข้อมูลสถานะต่างๆ ของสินค้าผ่านทาง Platform ของเรา เพื่อให้ทางลูกค้าเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาใช้บริการให้ Marketplace ของเราอีกครั้ง ซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ ที่ทางผู้ขายจะได้รับด้วยเช่นเดียวกัน
  1. ใบสั่งซื้อสินค้า 5 ใบ แรกที่ทางผู้ขายได้รับ ทางเราไม่คิดค่าบริการ
  2. ใบสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ใบที่ 6 ทีี่ทางผู้ขายได้รับ ทางเราคิดค่าบริการ 3% จากยอดการสั่งซื้อ หรือมูลค่าในใบเสนอราคา โดยหักจากเงินค่าการตลาดที่ได้ฝากไว้ที่ Factomart Marketplace ในตอนเริ่มลงทะเบียนเป็นผู้ขาย

อยากขายสินค้าบน Factomart Marketplace ต้องทำอย่างไร ?

เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง… ได้เพราะคุณต้องการเพิ่มยอดขาย และฐานลูกค้า รวมถึงส่วนแบ่งการตลาด ของบริษัทคุณ

สำหรับผู้ขายที่ต้องการใช้ Factomart Marketplace ของเราสามารถติดต่อเข้ามาที่ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำ User Loging ให้ จากนั้นเราก็พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงคุณจนกระทั่งขายสินค้าได้