Omron

เครื่องตรวจจับตำแหน่ง Cam Positioner จะตรวจจับมุมการหมุนด้วยตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์และให้สัญญาณเอาต์พุตตามมุม ON – OFF ที่ตั้งไว้ (Cam program)

Cam Positioner

H8PS Omron

H8PS

Cam Positioner

Cam Positioner ขนาดกะทัดรัดตัวนี้เป็นที่นิยมสำหรับความสะดวกในการใช้งาน และมีฟังก์ชันการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

3F88L-160 / 162

3F88L-160 / 162

Cam Positioner

เร็วขึ้น ระบบควบคุมแบบหมุนขั้นสูงเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Download OMRON Catalog and Pricelist

Industrial Automation Guide 2017