เบรกเกอร์ MCCB รุ่น Tmax XT จาก ABB

ด้วยคุณสมบัติที่ครบถ้วนจากเบรกเกอร์รุ่น Tmax T ABB ยังพัฒนาเซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์แบบมากขึ้น มาเป็นรุ่น Tmax TX โดยสามารถทนกระแสสูงสุดถึง 250A และค่า kA สูงสุดถึง 200kA@ 380VAC  ทั้งนี้ยังมีประสิทธิภาพการป้องกันที่มีเสถียรภาพและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

Tmax XT moulded case circuit breakers guarantee an extremely high performance level while being progressively smaller in size, simple to install and able to provide increasingly better safety. Range is complete with four frame sizes: XT1, XT2 up to 160A and XT3, XT4 up to 250A.

    • High breaking capacity in compact dimensions

XTraordinary limiting characteristics allow savings in copper and footprint in switchboard, high selectivity values and very compact motor protection solutions.

    • Ease of use and installation flexibility

A dedicated range of accessories and a renewed solution for electronic trip units to adapt Tmax XT to different applications scenarios.

    • Customized protection and information availability

Specific electronic trip units for energy metering, motor protection and generator protection in addition to a Modbus communication module for integration in a supervision system.

    • Increased safety for operators

Wide range of keylocks and padlocking options, plug in and withdrawable versions to speed up maintenance operations and improved diagnostic to have ready to use information about breakers status.

แคตตาล็อกและราคาตั้ง Price List ABB 2015-2017

Tmax XT Product Range

Tmax XT - 3 Pole MCCB

Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT1 (3P) 160A Frame

TMD 16A
160A Frame

TMD 20A
160A Frame

TMD 25A
160A Frame

TMD 32A
160A Frame

TMD 40A
160A Frame

TMD 50A
160A Frame

TMD 63A
160A Frame

TMD 80A
160A Frame

TMD 100A
160A Frame

TMD 125A
160A Frame

TMD 160A
18kA(B) 1SDA066799R1 1SDA066800R1 1SDA066801R1 1SDA066802R1 1SDA066803R1 1SDA066804R1 1SDA066805R1 1SDA066806R1 1SDA066807R1 1SDA066808R1 1SDA066809R1
25kA(C) 1SDA067391R1 1SDA067392R1 1SDA067393R1 1SDA067394R1 1SDA067395R1 1SDA067396R1 1SDA067397R1 1SDA067398R1 1SDA067399R1
36kA(N) 1SDA067411R1 1SDA067412R1 1SDA067413R1 1SDA067414R1 1SDA067415R1 1SDA067416R1 1SDA067417R1 1SDA067418R1
50kA(S) 1SDA067431R1 1SDA067432R1 1SDA067433R1 1SDA067434R1 1SDA067435R1 1SDA067436R1
70kA(H) 1SDA067449R1 1SDA067450R1 1SDA067451R1 1SDA067452R1 1SDA067453R1 1SDA067454R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT2 (3P) 160A Frame

TMD 1.6A
160A Frame

TMD 2A
160A Frame

TMD 2.5A
160A Frame

TMD 3.2A
160A Frame

TMD 4A
160A Frame

TMD 5A
160A Frame

TMD 6.3A
160A Frame

TMD 8A
160A Frame

TMD 10A
160A Frame

TMD 12.5A
160A Frame

TMD 16A
160A Frame

TMD 20A
160A Frame

TMD 25A
160A Frame

TMD 32A
160A Frame

TMA 40A
160A Frame

TMA 50A
160A Frame

TMA 63A
160A Frame

TMA 80A
160A Frame

TMA 100A
160A Frame

TMA 125A
160A Frame

TMA 160A
36kA(N) 1SDA067000R1 1SDA067001R1 1SDA067002R1 1SDA067003R1 1SDA067004R1 1SDA067005R1 1SDA067006R1 1SDA067007R1 1SDA067008R1 1SDA067009R1 1SDA067010R1 1SDA067011R1 1SDA067012R1 1SDA067013R1 1SDA067014R1 1SDA067015R1 1SDA067016R1 1SDA067017R1 1SDA067018R1 1SDA067019R1 1SDA067020R1
50kA(S) 1SDA067540R1 1SDA067541R1 1SDA067542R1 1SDA067543R1 1SDA067544R1 1SDA067545R1 1SDA067546R1 1SDA067547R1 1SDA067548R1 1SDA067549R1 1SDA067550R1 1SDA067551R1 1SDA067552R1 1SDA067553R1 1SDA067554R1 1SDA067555R1 1SDA067556R1 1SDA067557R1 1SDA067558R1 1SDA067559R1 1SDA067560R1
70kA(H) 1SDA067584R1 1SDA067585R1 1SDA067586R1 1SDA067587R1 1SDA067588R1 1SDA067589R1 1SDA067590R1 1SDA067591R1 1SDA067592R1 1SDA067593R1 1SDA067594R1 1SDA067595R1 1SDA067596R1 1SDA067597R1 1SDA067598R1 1SDA067599R1 1SDA067600R1 1SDA067601R1 1SDA067602R1 1SDA067603R1 1SDA067604R1
120kA(L) 1SDA067628R1 1SDA067629R1 1SDA067630R1 1SDA067631R1 1SDA067632R1 1SDA067633R1 1SDA067634R1 1SDA067635R1 1SDA067636R1 1SDA067637R1 1SDA067638R1 1SDA067639R1 1SDA067640R1 1SDA067641R1 1SDA067642R1 1SDA067643R1 1SDA067644R1 1SDA067645R1 1SDA067646R1 1SDA067647R1 1SDA067648R1
150kA(V) 1SDA067672R1 1SDA067673R1 1SDA067674R1 1SDA067675R1 1SDA067676R1 1SDA067677R1 1SDA067678R1 1SDA067679R1 1SDA067680R1 1SDA067681R1 1SDA067682R1 1SDA067683R1 1SDA067684R1 1SDA067685R1 1SDA067686R1 1SDA067687R1 1SDA067688R1 1SDA067689R1 1SDA067690R1 1SDA067691R1 1SDA067692R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT3 (3P) 250A Frame

TMD 63A
250A Frame

TMD 80A
250A Frame

TMD 100A
250A Frame

TMD 125A
250A Frame

TMD 160A
250A Frame

TMD 200A
250A Frame

TMD 250A
36kA(N) 1SDA068053R1 1SDA068054R1 1SDA068055R1 1SDA068056R1 1SDA068057R1 1SDA068058R1 1SDA068059R1
50kA(S) 1SDA068215R1 1SDA068216R1 1SDA068217R1 1SDA068218R1 1SDA068219R1 1SDA068220R1 1SDA068221R1

Tmax XT - 4 Pole MCCB

Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT1 (4P) 160A Frame

TMD 16A
160A Frame

TMD 20A
160A Frame

TMD 25A
160A Frame

TMD 32A
160A Frame

TMD 40A
160A Frame

TMD 50A
160A Frame

TMD 63A
160A Frame

TMD 80A
160A Frame

TMD 100A
160A Frame

TMD 125A
(Neutral 50% rating)
160A Frame

TMD 125A
(Neutral 100% rating)
160A Frame

TMD 160A
(Neutral 50% rating)
160A Frame

TMD 160A
(Neutral 100% rating)
18kA (B) 1SDA066810R1 1SDA066811R1 1SDA066812R1 1SDA066813R1 1SDA066814R1 1SDA066815R1 1SDA066816R1 1SDA066817R1 1SDA066818R1 1SDA066819R1 1SDA066888R1 1SDA066820R1 1SDA066821R1
25kA (C) 1SDA067400R1 1SDA067401R1 1SDA067402R1 1SDA067403R1 1SDA067404R1 1SDA067405R1 1SDA067406R1 1SDA067407R1 1SDA067409R1 1SDA067408R1 1SDA067410R1
36kA(N) 1SDA067419R1 1SDA067420R1 1SDA067421R1 1SDA067422R1 1SDA067423R1 1SDA067424R1 1SDA067425R1 1SDA067427R1 1SDA067426R1 1SDA067428R1
50kA(S) 1SDA067439R1 1SDA067440R1 1SDA067441R1 1SDA067442R1 1SDA067443R1 1SDA067445R1 1SDA067444R1 1SDA067446R1
70kA(H) 1SDA067457R1 1SDA067458R1 1SDA067459R1 1SDA067460R1 1SDA067461R1 1SDA067463R1 1SDA067462R1 1SDA067464R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT2(4P) 160A Frame

TMD 1.6A
160A Frame

TMD 2A
160A Frame

TMD 2.5A
160A Frame

TMD 3.2A
160A Frame

TMD 4A
160A Frame

TMD 5A
160A Frame

TMD 6.3A
160A Frame

TMD 8A
160A Frame

TMD 10A
160A Frame

TMD 12.5A
160A Frame

TMD 16A
160A Frame

TMD 20A
160A Frame

TMD 25A
160A Frame

TMD 32A
160A Frame

TMA 40A
160A Frame

TMA 50A
160A Frame

TMA 63A
160A Frame

TMA 80A
160A Frame

TMA 100A
160A Frame

TMA 125A
(Neutral 50% rating)
160A Frame

TMA 125A
(Neutral 100% rating)
160A Frame

TMA 160A
(Neutral 50% rating)
160A Frame

TMA 160A
(Neutral 100% rating)
36kA(N) 1SDA067021R1 1SDA067022R1 1SDA067023R1 1SDA067024R1 1SDA067025R1 1SDA067026R1 1SDA067027R1 1SDA067028R1 1SDA067029R1 1SDA067030R1 1SDA067031R1 1SDA067032R1 1SDA067033R1 1SDA067034R1 1SDA067035R1 1SDA067036R1 1SDA067037R1 1SDA067038R1 1SDA067039R1 1SDA067040R1 1SDA067042R1 1SDA067041R1 1SDA067043R1
50kA(S) 1SDA067561R1 1SDA067562R1 1SDA067563R1 1SDA067564R1 1SDA067565R1 1SDA067566R1 1SDA067567R1 1SDA067568R1 1SDA067569R1 1SDA067570R1 1SDA067571R1 1SDA067572R1 1SDA067573R1 1SDA067574R1 1SDA067575R1 1SDA067576R1 1SDA067577R1 1SDA067578R1 1SDA067579R1 1SDA067580R1 1SDA067582R1 1SDA067581R1 1SDA067583R1
70kA(H) 1SDA067605R1 1SDA067606R1 1SDA067607R1 1SDA067608R1 1SDA067609R1 1SDA067610R1 1SDA067611R1 1SDA067612R1 1SDA067613R1 1SDA067614R1 1SDA067615R1 1SDA067616R1 1SDA067617R1 1SDA067618R1 1SDA067619R1 1SDA067620R1 1SDA067621R1 1SDA067622R1 1SDA067623R1 1SDA067624R1 1SDA067626R1 1SDA067625R1 1SDA067627R1
120kA(L) 1SDA067649R1 1SDA067650R1 1SDA067651R1 1SDA067652R1 1SDA067653R1 1SDA067654R1 1SDA067655R1 1SDA067656R1 1SDA067657R1 1SDA067658R1 1SDA067659R1 1SDA067660R1 1SDA067661R1 1SDA067662R1 1SDA067663R1 1SDA067664R1 1SDA067665R1 1SDA067666R1 1SDA067667R1 1SDA067668R1 1SDA067670R1 1SDA067669R1 1SDA067671R1
150kA(V) 1SDA067693R1 1SDA067694R1 1SDA067695R1 1SDA067696R1 1SDA067697R1 1SDA067698R1 1SDA067699R1 1SDA067700R1 1SDA067701R1 1SDA067702R1 1SDA067703R1 1SDA067704R1 1SDA067705R1 1SDA067706R1 1SDA067707R1 1SDA067708R1 1SDA067709R1 1SDA067710R1 1SDA067711R1 1SDA067712R1 1SDA067714R1 1SDA067713R1 1SDA067715R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT3(4P) 250A Frame

TMD 63A
250A Frame

TMD 80A
250A Frame

TMD 100A
250A Frame

TMD 125A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMD 125A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMD 160A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMD 160A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMD 200A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMD 200A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMD 250A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMD 250A
(Neutral 100% rating)
36kA(N) 1SDA068060R1 1SDA068061R1 1SDA068062R1 1SDA068063R1 1SDA068067R1 1SDA068064R1 1SDA068068R1 1SDA068065R1 1SDA068069R1 1SDA068066R1 1SDA068070R1
50kA(S) 1SDA068222R1 1SDA068223R1 1SDA068224R1 1SDA068225R1 1SDA068229R1 1SDA068226R1 1SDA068230R1 1SDA068227R1 1SDA068231R1 1SDA068228R1 1SDA068232R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
XT4(4P) 160A Frame

TMD 16A
160A Frame

TMD 20A
160A Frame

TMD 25A
160A Frame

TMD 32A
160A Frame

TMA 40A
160A Frame

TMA 50A
160A Frame

TMA 63A
160A Frame

TMA 80A
160A Frame

TMA 100A
160A Frame

TMA 125A
(Neutral 50% rating)
160A Frame

TMA 125A
(Neutral 100% rating)
160A Frame

TMA 160A
(Neutral 50% rating)
160A Frame

TMA 160A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMA 200A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 200A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMA 225A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 225A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMA 250A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 250A
(Neutral 100% rating)
36kA (N) 1SDA068093R1 1SDA068094R1 1SDA068095R1 1SDA068096R1 1SDA068097R1 1SDA068098R1 1SDA068099R1 1SDA068100R1 1SDA068101R1 1SDA068102R1 1SDA068107R1 1SDA068103R1 1SDA068108R1 1SDA068104R1 1SDA068109R1 1SDA068105R1 1SDA068110R1 1SDA068106R1 1SDA068111R1
50kA (S) 1SDA068313R1 1SDA068314R1 1SDA068315R1 1SDA068316R1 1SDA068317R1 1SDA068318R1 1SDA068319R1 1SDA068320R1 1SDA068321R1 1SDA068322R1 1SDA068327R1 1SDA068323R1 1SDA068328R1 1SDA068324R1 1SDA068329R1 1SDA068325R1 1SDA068330R1 1SDA068326R1 1SDA068331R1
70kA (H) 1SDA068346R1 1SDA068347R1 1SDA068348R1 1SDA068349R1 1SDA068350R1 1SDA068351R1 1SDA068352R1 1SDA068353R1 1SDA068354R1 1SDA068355R1 1SDA068360R1 1SDA068356R1 1SDA068361R1 1SDA068357R1 1SDA068362R1 1SDA068358R1 1SDA068363R1 1SDA068359R1 1SDA068364R1
120kA(L) 1SDA068379R1 1SDA068380R1 1SDA068381R1 1SDA068382R1 1SDA068383R1 1SDA068384R1 1SDA068385R1 1SDA068386R1 1SDA068387R1 1SDA068388R1 1SDA068393R1 1SDA068389R1 1SDA068394R1 1SDA068390R1 1SDA068395R1 1SDA068391R1 1SDA068396R1 1SDA068392R1 1SDA068397R1
150kA(V) 1SDA068412R1 1SDA068413R1 1SDA068414R1 1SDA068415R1 1SDA068416R1 1SDA068417R1 1SDA068418R1 1SDA068419R1 1SDA068420R1 1SDA068421R1 1SDA068426R1 1SDA068422R1 1SDA068427R1 1SDA068423R1 1SDA068428R1 1SDA068424R1 1SDA068429R1 1SDA068425R1 1SDA068430R1

Accessories for Tmax XT Moulded Case Circuit Breakers (MCCBs)

Fixed parts for plug-in installation

for XT1 3P
(plug-in)
for XT2 3P
(plug-in)
for XT2 3P
(withdrawable)
for XT3 3P
(plug-in)
for XT4 3P
(plug-in)
for XT4 3P
(withdrawable)
for XT1 4P
(plug-in)
for XT2 4P
(plug-in)
for XT2 4P
(withdrawable)
for XT3 4P
(plug-in)
for XT4 4P
(plug-in)
for XT4 4P
(withdrawable)
Front
connecting
1SDA068183R1 1SDA068187R1 1SDA068200R1 1SDA068192R1 1SDA068196R1 1SDA068204R1 1SDA068185R1 1SDA068190R1 1SDA068202R1 1SDA068194R1 1SDA068198R1 1SDA068206R1
Rear
connecting
1SDA068184R1 1SDA068189R1 1SDA068201R1 1SDA068193R1 1SDA068197R1 1SDA068205R1 1SDA068186R1 1SDA068191R1 1SDA068203R1 1SDA068195R1 1SDA068199R1 1SDA068207R1

Trip coils (Duty releases) 220Vac 50Hz

Compatible
with
XT1
(fixed&plug-in)
XT2
(fixed&plug-in)
XT2
(withdrawable)
XT3
(fixed&plug-in)
XT4
(fixed&plug-in)
XT4
(withdrawable)
Shunt opening release
1SDA066325R1 1SDA066325R1 1SDA066332R1 1SDA066325R1 1SDA066325R1 1SDA066332R1
Undervoltage release
1SDA066399R1 1SDA066399R1 1SDA066406R1 1SDA066399R1 1SDA066399R1 1SDA066406R1
Delay device for undervoltage release
1SDA051361R1 1SDA051361R1 1SDA051361R1 1SDA051361R1 1SDA051361R1 1SDA051361R1