เบรกเกอร์ MCCB รุ่น Compact NSX จาก Schneider Electric

เบรกเกอร์ MCCB Schneider รุ่น Compact NSX เป็นเบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยม กระแสไฟฟ้าขนาด 16 – 630A รุ่นนี้จะทนกระแสไฟได้น้อยกว่ารุ่น Compact NS เบรกเกอร์รุ่น Compact NSX ทนกระแสลัดวงจร 25 – 200kA สามารถตัดกระแสไฟลัดวงจรสูงถึง 100kA ที่ 690V มีขนาด 1 – 4 Pole

The Compact NSX combines intelligent metering and monitoring with impeccable protective functions. Features include:

 • Nominal current: 16 to 630 A
 • Seven breaking capacities from 25 to 200 kA at 415 V
 • The highest breaking capacity : 100kA at 690V
 • Voltage rating: up to 690 V
 • Two physical sizes from 16 to 630 A
 • 1, 2, 3 and 4 pole versions available
 • Isolation with positive break indication
 • Large range of electronic and thermal-magnetic protections
 • Interchangeable trip-units to upgrade your panel with smarter functions
 • Measure of main electrical values: I, U, P, E, THD, f, CosPhi
 • Earth leakage protection by associated Vigi Module
 • Wide range of common auxiliaries and accessories interchangeable on site
 • Plug and play wiring system and communicating accessories
 • Compliance with international standards: IEC 60947-1 and 2, IEC 68230 for type 2 tropicalisation, CCC, EAC and other local certifications
 • Compliance with specifications of marine classification companies: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas and RINA
เบรกเกอร์ MCCB EasyPact NSX Schneider

Product Range

Compact NSX - TMD (Thermal-magnetic trip unit)

Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
Short circuit breaking
capacity (Icu) at 690Vac
100A Frame 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
200kA (R)
75kA (HB1)
100kA (HB2)
16A LV429557 LV429637 LV429847 LV429677
25A LV429556 LV429636 LV429846 LV429676
32A LV429555 LV429635 LV429845 LV429675
40A LV429554 LV429634 LV429844 LV429674 LV433200 LV433210 LV433220
50A LV429553 LV429633 LV429843 LV429673 LV433202 LV433212 LV433222
63A LV429552 LV429632 LV429842 LV429672 LV433204 LV433214 LV433224
80A LV429551 LV429631 LV429841 LV429671 LV433206 LV433216 LV433226
100A LV429550 LV429630 LV429840 LV429670 LV433208 LV433218 LV433228
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
160A Frame 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
80A LV430313 LV430633 LV430843 LV430673
100A LV430312 LV430632 LV430842 LV430672
125A LV430311 LV430631 LV430841 LV430671
160A LV430310 LV430630 LV430840 LV430670
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
Short circuit breaking
capacity (Icu) at 690Vac
250A Frame 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
200kA (R)
75kA (HB1)
100kA (HB2)
125A LV431113 LV431633 LV431833 LV431673 LV433470 LV433478 LV433486
160A LV431112 LV431632 LV431832 LV431672 LV433472 LV433480 LV433488
200A LV431111 LV431631 LV431831 LV431671 LV433474 LV433482 LV433490
250A LV431110 LV431630 LV431830 LV431670 LV433476 LV433484 LV433492

Compact NSX - Electronic trip unit

Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
Short circuit breaking
capacity (Icu) at 690Vac
100A Frame Micrologic 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
200kA (R)
75kA (HB1)
100kA (HB2)
M2.2 40A LV429777 LV429772 LV429797 LV429792 LV433270 LV433300 LV433330
M2.2 100A LV429775 LV429770 LV429795 LV429790 LV433272 LV433302 LV433332
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
160A Frame Micrologic 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
M2.2 100A LV430746 LV430771 LV430776 LV430791
M2.2 160A LV430745 LV430770 LV430775 LV430790
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
Short circuit breaking
capacity (Icu) at 690Vac
250A Frame Micrologic 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
200kA (R)
75kA (HB1)
100kA (HB2)
M2.2 100A LV431142 LV431772 LV431872 LV431792 LV433510 LV433540 LV433570
M2.2 160A LV431141 LV431771 LV431871 LV431791 LV433512 LV433542 LV433572
M2.2 250A LV431140 LV431770 LV431870 LV431790 LV433514 LV433544 LV433574
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
Short circuit breaking
capacity (Icu) at 690Vac
400A Frame Micrologic 36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
200kA (R)
75kA (HB1)
100kA (HB2)
M2.3 250A LV432682 LV432707 LV432709 LV433600 LV433620 LV433640
M2.3 400A LV432676 LV432693 LV432695 LV433602 LV433622 LV433642
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
Short circuit breaking
capacity (Icu) at 690Vac
630A Frame Micrologic 36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
200kA (R)
75kA (HB1)
100kA (HB2)
M2.3 630A LV432876 LV432893 LV432895 LV433700 LV433720 LV433740

Compact NSX - Programmable Electronic trip unit with Amp Meter

Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
100A Frame Micrologic 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
M5.2A 40A LV429872 LV429882 LV429892 LV429794
M5.2A 100A LV429870 LV429880 LV429890 LV429793
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
160A Frame Micrologic 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
M5.2A 100A LV430871 LV430881 LV430891 LV430795
M5.2A 160A LV430870 LV430880 LV430890 LV430794
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
250A Frame Micrologic 25kA (B)
36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
M5.2A 100A LV431147 LV431862 LV431882 LV431797
M5.2A 160A LV431146 LV431861 LV431881 LV431796
M5.2A 250A LV431145 LV431860 LV431880 LV431795
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
400A Frame Micrologic 36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
M5.3A 400A LV432678 LV432699 LV432701
Characteristics Short circuit breaking
capacity (Icu) at 400Vac
 

630A Frame Micrologic

36kA (F)
50kA (N)
70kA (H)
M5.3A 630A LV432878 LV432899 LV432901