อุปกรณ์เสริมแมกเนติก คอนแทคเตอร์ (Contactor Accessories) Schneider-Telemecanique

TeSys D DC Coil

คอยล์ (Coil)

TeSys D AC Coil

For LC1D09–D38, LC1DT20–DT40 Contactors and CAD Relays
[TS_Advanced_Tables id=”2″ table_formatting=”custom” table_scope=”datatable” show_name=”true” columns_widthmin=”115″]
[TS_Advanced_Tables id=”3″ table_scope=”datatable” show_name=”true” columns_widthmin=”100″ columns_widthmax=”250″]
[TS_Advanced_Tables id=”4″ table_scope=”datatable” show_name=”true” columns_widthmin=”100″ columns_widthmax=”250″]
[TS_Advanced_Tables id=”5″ table_formatting=”custom” table_scope=”datatable” show_name=”true” numbers_decimals_currency=”0″ numbers_decimals_percent=”1″ numbers_decimals_numeric=”1″ columns_widthmin=”100″ columns_widthmax=”250″]

TeSys D DC Coil

TeSys F AC Coil

TeSys F DC Coil

คอนแทคเสริม (Auxiliary Contact)