เครื่องจับแรงสั่นสะเทือน

หลักสูตรเรื่องเครื่องจับแรงสั่นสะเทือนนี้ออกแบบเพื่อที่จะช่วยให้กับทางฝ่ายขายได้นำเอาไปใช้ในการนำเสนอให้กับทางลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องจับแรงสั่นสะเทือนที่เอาไว้ใช้กับตัวมอเตอร์ เพื่อจุดประสงค์ที่ว่ารู้สภาพของมอเตอร์ก่อนที่มอเตอร์จะพัง