การป้องกันกระแสไฟแต่ละเฟสไม่สมดุลย์ (Current Asymmetry Protection)

Share this post

โดยทั่วไปแล้วสาเหตุหลักของการเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล จะเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุล (Unbalance Currents) จนทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าบางเฟสตกลงไป ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นได้ ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าชนิดสามเฟส เช่น มอเตอร์ ที่ทำงานได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น ซึ่งปัญหานี้สามารถตรวจจับความไม่สมดุลของแรงดันแต่ละเฟสของระบบไฟฟ้าได้โดยการใช้อุปกรณ์ เช่น Asymmetry Protection เป็นอุปกรณ์ตรวจเฝ้าติดตามแรงดันในระบบไฟฟ้า เมื่อมีความผิดปกติ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

กระแสไฟแต่ละเฟสไม่สมดุล

หมายถึง สภาวะความไม่เท่ากันของกระแสไฟฟ้าแต่ละเฟส

สาเหตุเกิดจาก

สาเหตุหลักของการเกิดแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล จะเกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุล (Unbalance Currents) จนทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าบางเฟสตก

ผลกระทบ

ผลของกระแสไฟไม่สมดุล ทำให้เกิดการมีกระแสในสาย Neutral เป็นผลทำให้เกิดปัญหา ความสูญเสีย (Losses) , แรงดันไฟฟ้าตกมากขึ้น (Voltege Drop) , เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูด และ กระแสไฟลัดวงจรลงดิน เป็นต้น

การป้องกัน

ในส่วนการป้องกันนั้น อุปกรณ์ Asymmetry Protection สามารถติดตามแรงดันในระบบไฟฟ้า เมื่อมีความผิดปกติเกินจากค่าที่ตั้งไว้

Available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments