Delivery

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าในประเทศไทย

ทางบริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการจัดส่ง

  • Zone 1 กรุงเทพและปริมณฑล จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป
  • Zone 2 กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา ระยอง และสระบุรี จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป
  • Zone 3 นอกเขตจังหวัดใน Zone 1 และ Zone 2 จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า จะแสดงให้เห็นในขั้นตอนเลือกวิธีการจัดส่ง

วิธีการจัดส่ง

1. จัดส่งโดยขนส่งของบริษัท แฟ็คโตมาร์ท จำกัด ในโซนการขนส่งปกติ ดังนี้

กรุงเทพนนทบุรีนครปฐมอยุธยาปทุมธานี
สมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรี
ฉะเชิงเทราชลบุรีระยอง