Trading and Distributors companies typically represent brands of industrial equipment and usually focus on a few groups of products.

ลักษณะและขนาดขององค์กร

องค์กรเหล่านี้จะมียอดขายประมาณ 1,500 ล้านบาท ลงมาจนถึงประมาณ 20 กว่าล้านบาท โดยทั่วไปนั้นองค์กรที่มีขนาดใหญ่จะมีการบริการที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนด้านงานขายให้ขายได้มากขึ้น เช่น ช่วยลูกค้าติดตั้ง ออกแบบ การใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงการบริการหลังการขาย ที่มีแผนกค่อยดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ

มีหลายบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่แบรนด์สินค้า ได้รับการแต่งตั้งจากแบรนด์สินค้าโดยตรง รวมถึงมีรูปแบบการขายแบบซื้อมาขายไป ตัวแทนจำหน่ายนั้นอาจนำเข้าสินค้ามาจากโรงงานผลิตต่างประเทศ หรืออาจซื้อผ่านโรงงานผลิตที่ตั้งอยู่ภายในประเทศ ที่มีผู้ขายรายใหญ่ที่ขายส่งให้รายย่อยอีกที รวมถึงเหล่าโรงงานและบริษัทตั้งเครื่องต่างๆ

ขนาดใหญ่

300-1,500++ ล้านบาทต่อปี
งาน วิศวกร

องค์กรขนาดใหญ่ ขายสินค้าหลากหลาย มีการบริการครบถ้วน และอาจมีแผนกขายสินค้าที่แยกตามประเภทของอุปกรณ์ รวมถึงมีแผนกผู้ช่วยวิศวกรรวมอยู่ด้วย เพื่อช่วยให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดกลาง

100 - 300 ล้านบาทต่อปี
งาน วิศวกร

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากแบรนด์ผู้ผลิต มีสินค้าไม่หลากหลายเทียบกับบริษัทใหญ่ และเน้นสินค้าที่ได้รับความนิยมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษแทน นอกจากนี้ยังมีการทำงานด้านวิศวกรควบคู่ไปด้วย

ขนาดเล็ก

ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
งาน วิศวกร

องค์กรเหล่านี้ส่วนมากตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิต โรงงาน หรือนิคมการผลิต ทำหน้าที่เป็นผู้กระจายสินค้าเอง รับสินค้ามาจากโรงงานด้วยตนเอง เห็นได้จากร้านค้าจะอยู่ใกล้กับแหล่งผลิต เน้นขนส่งสะดวก

โปรไฟล์บริษัทเทรดดิ้งและตัวแทนจำหน่าย


แผนกที่รับวิศวกร

ฝ่ายขาย

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Outside Sale

Telesale/Inside Sale

Online Sale

Sale Manager

Sale Exclusive

ฝ่ายเทคนิค

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ผ่ายติดตั่งและให้คำปรึกษา

ฝ่ายเซอร์วิสซ่อมหรือสอบเทียบอุปกร