อธิบายทุกฟังก์ชันการตั้งค่าของน้าจอเครื่องชั่ง PAXS0000 Red Lion เข้าใจฟังก์ชั่น ตั้งค่าได้ง่ายๆ

จะอธิบายฟังก์ชันต่างในตัวหน้าเครื่องชั่งของรุ่น PAXS0000 ว่าแต่ละฟังก์ชันคืออะไร ใช้งานตอนไหน เข้าจะถึงฟังก์ชันยังไง เพื่อให้ผู้งานเข้าใจแต่ละฟังก์ชันและจะทำให้ง่ายเมื่อเวลาเซ็ตค่าใช้งาน

สวัสดีครับ วันนี้มาแนะนำฟังชั่นต่างๆและการใช้งาน Panel Meter โมเดล PAX S แบรนด์ Red Lion ที่ใช้ในการวัดค่าน้ำหนักนั้นเอง

ปุ่มทั้งหมดที่อยู่บน Panel Meter

ก่อนรู้จักฟังชั่น ให้ทุกท่านมารู้จักการทำงานของปุ่มทั้งหมดที่อยู่บน Panel Meter กันก่อนครับ

1. ปุ่ม DSP

ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า Display ที่อยู่บนหน้าจอนี้ที่เราต้องการอ่าน เราต้องการดูค่าไหน เปลี่ยนเป็นค่าจริง เปลี่ยนเป็นค่าMax เปลี่ยนเป็นค่าMin

2. ปุ่ม PAR

ใช้ในการเข้าฟั่งชั่นต่างๆของโปรแกรม หรือเปรียบเสมือนปุ่ม Enter นั้นเอง

3. ปุ่ม F1 , F2

ใช้ในการเลือนเพื่อเลือกฟังชั้นต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่า เซ็ตค่า

4. ปุ่ม RST

ใช้เป็นปุ่มเพื่อทำการรีเซ็ตค่าหน้าจอ

ฟั่งชั่นทั้งหมดที่อยู่บน Panel Meter

ฟั่งชั่นที่ 1 ครับ 1-INP

มีความสำคัญมากคือฟั่งชั่นอินพุตเป็นฟั่งชั่นที่ใช้ในการ สเกลค่าของน้ำหนักที่เราต้องการอ่านหรือเรียกง่ายๆก็คือการ calibrate ค่าน้ำหนักนั้นเอง ฟั่งชั่นตัวนี้สำคัญมากเพราะต้องกำหนดค่าน้ำหนักให้ตรงกับค่าที่อ่านได้

ฟั่งชั่นที่ 2 ครับ 2-FNC

เป็นฟั่งชั่นที่ใช้ในการกำหนดปุ่ม RST รีเซ็ตเพื่อทำการรีเซ็ตค่าหน้าจอ

ฟั่งชั่นที่ 3 ครับ 3-LOC

จะเป็นฟั่งชั่นที่ใช้ในการล็อคค่ารหัสให้กับผู้ใช้งานหรือเปิดฟั่งชั่นที่ถูกซ่อนไว้ใน Panel ที่เราต้องการอ่านขึ้นมาดู ซึ่งการกำหนด Password ก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานหากมีใครคนใดคนหนึ่งมาเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ไป จะทำให้หน้าจอผิดเพียนได้ดังนั้นการตั้ง Password ของผู้ใช้งานก็มีความจำเป็นอย่างหนึ่ง

ฟั่งชั่นที่ 4 ครับ 4-SEC

เป็นฟังชั้นที่ใช้ในการปรับปรุง อัพเดทค่าของหน้าจอให้มีการอ่านค่าไวขึ้น

ฟั่งชั่นที่ 5 ครับ 5-TOT

เป็นฟั่งชั่นที่ใช้ในการเปิดดูค่าผลรวม Total คือเปิดใช้เพื่อดูค่าผลรวมชั่งรวมได้เท่าไหร่

ฟั่งชั่นที่ 6 ครับ 6-SPT

ก็คือ Set point นั้นเองเป็นฟั่งชั่นที่กำหนดค่าอาราม

โดยฟั่งชั่นตัวนี้จะสามารถกำหนดได้ก้ต่อเมื่อลูกค้ามีการติดตั้ง การ์ดออฟชั่นเอาพุตรีเลย์ เข้าไปที่ด้านหลังของ Panel Meter โดยฟั่งชั่นตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดเอาพุตให้กับรีเลย์ของการ์ดนั้นเอง จะต้องการตัดต่อที่ค่าที่เท่าไหร่ ตัดต่อที่ค่าสูงหรือค่าต่ำ สามารถกำหนดได้

ฟั่งชั่นที่ 7 ครับ 7-SRL

หรือ Serial เป็นฟั่งชั่นที่ใช้ในการต่อ communication ออกไปเพื่อสือสารในรูปแบบของสัญญานคอมพิเตอร์ ซึ่งฟั่งชั่นนี้ก็จะสามารถเข้าไปกำหนดได้เหมือนกัน

ถ้าลูกค้ามีการซื้อการ์ดเอ้าพุต ของ communication หน้าตาแบบนี่ไป ยกตัวอย่างถ้าเราต้องการดึงค่า 485 ก็ซื้อการ์ดที่เป็นเอาพุต 485 ตัวนี้นะครับมาใสด้านหลัง แล้วมากำหนดค่า พารามิตเตอร์ ของสัญญาน communication ในฟั่งชั่นนี้นั้นเองครับ

ฟั่งชั่นที่ 8 ครับ 8-Out

เป็นฟั่งชั่นอนาล็อกเอาพุตนั้นเองครับผม เป็นฟังชั้นที่ใช้ในการดึงค่าเอาพุตที่เป็นสัญญานอนาล็อก 4 20 มิลลิแอม หรือ 0-10 โวลออกไป

ฟั่งชั่นนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีการซื้อการ์ดเอาพุตอนาล็อกตัวนี้ติดตั้งเข้าไปที่ด้านหลังของ Panel โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ ต้องการดึงออกเป็นสัญญาน 4 20 มิลลิแอม หรือ 0-10 โวล

ฟั่งชั่นที่ 9 ครับ 9-FCS

คือแฟคตอรี่ดีฟอลต์เป็นฟั่งชั่นที่ใช้ในกรณีที่เมื่อลูกค้ามีการตั้งค่า พารามิตเตอร์ ตัวใดตัวหนึ่งผิดไป แล้วส่งผลให้ Panel อ่านค่าได้ผิดพลาดหรือ ทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการเราสามารถมารีเซ็ตค่า พารามิตเตอร์ ตั้งต้นของโรงงานไดที่ฟังชั้นตัวนี้จะมีโค๊ดให้ใสสำนหรับทำรีเซ็ตค่า ดีฟอลของโรงงานพาเนลมิเตอร์ก็จะกลับไปที่ค่าพารามิเตอร์ตั้งต้นที่โรงงานตั้งค้ามาให้นั้นเอง แล้วเราก็คอยมาปรับเปลียนตามการใช้งานของเรานั้นเอง

คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

ภาษาไทย
Facebook Comments