การหลอมเหล็กหล่อ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง

Share this post

ขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตรถยนต์ เริ่มด้วยการหลอมเหล็กที่มีกระบวนการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการดูแม่พิมพ์ การตรวจสอบตำแหน่ง และการวัดมุม ทุกขั้นตอนเหล่านี้จะใช้อุปกรณ์ใดบ้างและมีวิธีการอย่างไร

สามารถเข้าไปอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ คู่มือและแหล่งรวมข้อมูลกระบวนการผลิตรถยนต์ ที่รวมบทความที่น่าสนใจทุกบทความไว้ในที่เดียว และคุณยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือไปอ่านได้ฟรีอีกด้ว

การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์

การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากเหล็กที่ถูกหลอมด้วยอุณหภูมิที่สูง โดยในงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์นั้นต้องอาศัยความแม่นยำและความแน่นอนในการกำหนดค่าต่างๆ เช่น ระยะมุมองศาในการเท การเช็คตำแหน่งแม่พิมพ์ รวมถึงเช็คความถูกต้องของแม่พิมพ์ด้วย

เนื่องจากงานของการหลอมเหล็กจะมีสภาพแวดล้อมหน้างานเลวร้าย กระบวนการผลิตของงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยการนำเหล็กมาหลอมด้วยอุณหภูมิสูงและถูกเทเข้าแม่พิมพ์ (Mold) เพื่อหล่อขึ้นรูปให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปทำการ Machining ในกระบวนการผลิตของ Power train ต่อไป 

การประยุกต์ใช้งานของการหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์

การติดตามแม่พิมพ์ด้วยระบบ RFID สำหรับงานอุตสาหกรรม

สไหรับการปรับความเชื่อถือให้เหมาะสมระบบ RFID สำหรับงานอุตสาหกรรมใช้การระบุรหัสเครื่องหมายที่ตัวของแม่พิมพ์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวแม่พิมพ์ สำหรับการเตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นการเก็บคลังของแม่พิมพ์ที่สมบรูณ์แบบ และพร้อมถูกนำมาใช้งานในกระบวนการหลอมเหล็กที่ซับซ้อน และหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยแม่พิมพ์จะถูกระบุเครื่องหมายและข้อมูลอยู่เสมอจึงสามารถตรวจเช็คได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก่อนการใช้งาน

งานตรวจสอบตำแหน่งกับเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ

สำหรับความน่าเชื่อถือที่เป็นไปได้มากที่สุดในงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การตรวจสอบตำแหน่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่จำเป็นของการควบคุมการเทโลหะลงแม่พิมพ์ โดยการผสมผสานเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำเข้ากับระบบการหลอมเหล็กลงแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของหม้อหลอมก่อนการเทลงแม่พิมพ์

การตรวจสอบตำแหน่งกับอุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

สำหรับความแม่นยำที่สูงที่สุดเมื่อการผลิตของคุณจำเป็นต้องใช้งานความละเอียดสูง อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูงสามารถถูกผสมผสานเข้ากับกระบวนการผลิต ทำให้สามารถวางตำแหน่งในการเทเหล็กหลอมลงแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพโดยการตั้งค่าในระบบควบคุม

การวัดมุมในการเทโลหะ โดยเซ็นเซอร์แบบแสงตรวจจับระยะห่างเพื่อควบคุมปริมาณ

การวัดมุมองศาที่แน่นอนในการเทโลหะลงสู่แม่พิมพ์โดยการใช้เซ็นเซอร์แสงตรวจจับระยะห่างสำหรับการกำหนดมุมองศาในการเทโลหะลงแม่พิมพ์ที่แน่นอนตามเวลาจริง และสามารถวัดค่าเพื่อควบคุมอัตราการไหลได้

สำหรับขั้นตอนการหลอมเหล็กหล่อนั้นจะมีขั้นตอนสำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ การเตรียมแม่พิมพ์พร้อมเช็คความถูกต้องด้วยระบบ RFID การตรวจสอบตำแหน่งแม่พิมพ์ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ การตรวจสอบตำแหน่งด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดระยะ เพื่อการเทเหล็กหลอมลงแม่พิมพ์ได้ถูกตำแหน่ง และสุดท้าย การวัดมุมการเทโลหะด้วยเซ็นเซอร์แบบแสงที่จะวัดการมุมในการเทลงแม่พิมพ์ได้อย่างแม่นยำ

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments