บทที่ 6 การเลือกใช้ลูกคาปาซิเตอร์ใน Capacitor Bank ให้ถูกต้องและปลอดภัย

การเลือกตัวคาปาซิเตอร์ สำหรับตู้ Capacitor Bank ให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ปัญหาลูกคาปาซิเตอร์ ระเบิด โดยเฉพาะในขณะที่กำลังทำการซ่อมบำรุงอยู่นั้น เป็นเรื่องที่อันตรายมาก สร้างความเสียหาย ให้กับระบบไฟฟ้าและมีอันตรายถึงชีวิตได้

ในบทนี้ เราจะพูดถึงปัจจัยโดยรวมที่ควรคำนึงถึงเวลาที่เลือกใช้ตัวคาปาซิเตอร์ และในบทต่อไป เราลงรายละเอียดเรื่องความร้อนและแรงดัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สภาซิสเตอร์ระเบิดอีกด้วย

ปัญหาหลักของ Capacitor ในตู้ Capacitor Bank

ปัญหาของตัวคาปาซิเตอร์นั้นโดยรวมแล้วมีอยู่ 2 อย่าง ก็คือ 1 การที่ลูกคาปาซิเตอร์ระเบิด และ 2 การที่ลูกคาปาซิเตอร์เสื่อมสภาพ

ความร้อนและแรงดัน สาเหตุหลักที่ทำให้คาปาซิเตอร์ระเบิด

ปัญหาเรื่องความร้อน

ปัญหาเรื่องแรงดัน

5 ปัจจัยในการเลือกลูกคาปาซิเตอร์

  1. a
  2. b
  3. c
  4. d

Factor 1

Factor 2