บทที่ 7 ความร้อนและแรงดัน สาเหตุหลักที่ทำให้คาปาซิเตอร์ระเบิด