สอนวิธีการ Calibrate หน้าจอเครื่องชั่ง PAXS0000 Red Lion กับโหลดเซลล์

สิ่งแรกที่จะต้องทำ ในการใช้งานตัวหน้าจอเครื่องชั่งคือการ Calibrate เพื่อแสดงจากค่าหน้ำหนักที่แท้จริงที่ตัวโหลดเซลล์รับน้ำหนักอยู่ ในวีดิโอนี้เราจะสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

หน้าจอแสดงน้ำหนักเครื่องชั่งก่อนจะใช้งานต้องมีการ Calibrate เพื่อให้ตัวอุปกรณ์ รู้ค่าน้ำหนักจริงที่ใช้งาน โดยปกติ เครื่องชั่งทัวไป ทั้งเครื่องชั่งในงานอุตสาหกรรม จะใช้น้ำหนักจริงในการ Calibrate เพื่องป้องกันการ Error และได้ค่าที่แม่นยำ

วิธีการการตั้งค่า พารามิตเตอร์

1. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง pro สลับกับ no ที่หน้าจอ

2. กด F1 (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง 1-INP ก็คือโปรแกรมที่1 ในการ Calibrate

3. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Range ซึ่งเป็นค่า Default อยู่แล้วคือ 0.02u

4. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง dECPt คือจำนวนทศนิยมที่จะใช้งาน (ในตัวอย่างใช้ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

กด F1 (ปลับขึ้น) กด F2 (ปลับลง)

5. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง round เป็น 0.1 คือค่า Default

6. กด PAR 1ครั้ง หน้าจอจะแสดง Filter เป็น 1.0 คือค่า Default

7. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Band เป็น 1.0

8. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Pts คือจำนวน  point ที่เราจะ Scale โดยส่วนมากใช้ที่ 2 point (ในตัวอย่างใช้ที่ 2 point แบรน Redlion สามารถสเกลได้ถึง 16 point)

9. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Style สลับกับ Key

10. กด F1 (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง Apply คือการ Calibrate โดยใช้น้ำหนักจริง

(โดยปกติ เครื่องชั่งทัวไป ทั้งเครื่องชั่งในงานอุตสาหกรรม จะใช้น้ำหนักจริงในการ Calibrate เพื่อป้องกันการ Error และได้ค่าที่แม่นยำ)

11. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง input 1 ที่สำคัญบนเครื่องชั่งต้องไม่มีอะไร

12. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง dSP 1 ค่าต้องเป็น 0

13. กด PAR (1ครั้ง) หน้าจอจะแสดง input 2 ให้ใส่น้ำหนักลงบนเครื่องชั่ง (ตัวอย่างใช้ น้ำหนัก 5 กิโล) กด PAR (1ครั้ง) คือการตกลง

14. จากนั้นใสน้ำหนัก 5 กิโล (ตามน้ำหนักลูกตุ้ม) กด F1 ให้ตัวเลข สูงขึ้น กด RST ย้ำ ตัวเลขหน้าจะวิ่งเร็วขึ้น กด F2 ให้ตัวเลข ต่ำลง  กด RST ย้ำ ตัวเลขหน้าจะวิ่งเร็วขึ้น

15. กด PAR จนขึ้นคำว่า End

ทดสอบการชั่งน้ำหนัก

คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

ภาษาไทย
Facebook Comments