สอนวิธีการตั้งค่าอนาล็อคเอาท์พุตของน้าจอเครื่องชั่ง PAXS0000 Red Lion

วันนี้มาเรียนรู้การตั้งค่าเอาพุตที่เป็นอนาล็อก วันนี้ผมจะยกตัวอย่างการตั้งค่า เอาพุตที่เป็น 0-10 PAXS ของ Red Lion กันนะครับเข้าไปตั้งฟั่งชั่นกันเลย

การตั้งค่า

1. กด PAR 1ครั้ง

2. กด F1 8ครั้งนะครับ ให้เจอคำว่า 8-Out

3. กดPAR เข้าไปเจอคำว่า tyPE ก็คือ เราต้องการเซ็ตค่าอนาล็อกเป็นอะไร

4. วันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น 0-10 โวล

5. กดPAR (ขึ้น ASin สลับ INP แอดไซน์เม้นตามอินพุต) ให้อ่างอิงตามอินพุต

6. กดPAR ครับหน้าจอแสดง AN-LO หมายความว่า ที่ 0 นี้ให้ส่งออกเป็นเท่าไหร่นะครับ ผมให้ที่ 0 กิโลส่งออกที่ 0 โวล

7. กด PAR ครับ AN-HI หมายความว่า เมื่อน้ำหนักเท่าไหร่ให้ส่งออกไป 10 โวล

8. ผมยกตัวอย่างที่่ 100 (100 ออก 10 โวล)

9. กด PARจนจบโปรแกรม

การทำงาน

มาดูครับ สังเกตุที่มิเตอร์คือน้ำหนัก 100 กิโล เอาพุตจะส่งออกที่ 10 โวล dc

คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

ภาษาไทย
Facebook Comments