สอนวิธีการตั้งความเร็วในการตอบสนองแสดงค่าที่หน้าจอเครื่องชั่ง PAXS0000 Red Lion

กรณีที่เลขแสดงค่าน้ำหนักบนหน้าจอมีการแสดงผลที่ช้าๆหรือหน่วงไม่ทันใจ เราสามารถตั้งค่าการตอบสนองแสดงค่าที่หน้าจอให้เร็วขึ้นได้ ในวีดิโอนี้เราจะสอนการตั้งค่าอย่างละเอียด

สวัสดีครับผมมาสอนการตั้งค่าพารามิตเตอร์อีกตัว 1 ของ PAXS แบรนด์ Red Lion การตั้งค่านี้คือความเร็วในการแสดงผลของหน้าจอ Display

ปกติวัดน้ำหนักสังเกตุไหมว่าตัวเลขมันจะหน่วงๆ เราสามารถตั้งค่าตัวหน้าจด Display ให้แสดงค่าเร็วขึ้นได้โดยเข้าพารามิเตอร์ดังนี้

กด PAR 1ครั้ง

กดF1 4ครั้งหน้าจอขึ้น 4-SEC

กด PAR จนเจอคำว่า dSP-t ก็คือ Display Time ครับ

ปกติผมใช้ที่ 10 หรือ 20 ผมเลือก 20 ละกัน

กด PAR จนจบโปรแกรมขึ้นคำว่า End

ทดสอบการทำงาน

ทดสอบว่างใหม่สังเกตว่าตัวเลขจะเร็วขึ้น นี้ก็คือพารามิเตอร์อีกตัว หนึ่งที่เราไว้ใช้ในงานเครื่องชั่งที่เป็นของ PAXS แบรนด์ Red Lion

คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

ภาษาไทย
Facebook Comments