สอนวิธีการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (Factomry Default) ของน้าจอเครื่องชั่ง PAXS0000 Red Lion

การที่จะตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานนั้น ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าที่ผิดและหาจุดผิดไม่เจอเราสามารถ Reset ค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าเดิมจากโรงงานได้แล้วค่อยมาตั้งค่าใหม่ ในวีดิโอนี้เราจะสอนการเข้าถึงฟังก์ชั่นและการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

วันนี้มาดูวิธีเซ็ตค่า default ของ PAXS แบรนด์ Red Lion คือเหมือนล้างเครื่องให้เป็นเครื่องใหม่จากโรงงาน กรณีก็คือมีการเซ็ตค่าหลายๆครั้งแล้ว แต่อาจจะค่าไม่ตรงตามที่ต้องการ จะทำการ calibrate ใหม่โดยการเซ็ตค่า default ให้เป็นมาตรฐานจากโรงงานการตั้งค่าคือการเข้าโปรแกรมที่ 9

วิธีเซ็ตค่า default

1. กด PAR 1ครั้ง

2. กด F2 1ครั้งจะขึ้นคำว่า 9-FCS ครับ คือย่อมาจาก แฟ็คโตรี

3. กด PAR เข้าไปให้เจอคำว่า CodE ปกติ CodE นี้จะขึ้นที่ 50 อยู่แล้ว

4. ให้ใส่เป็น 66 ครับ **Red Lion นี้เซ็ตค่า default จากโรงงานให้ใส 66 ครับ**

5. จากนั้น กดPAR จะขึ้นคำว่า rESEt

6. แล้วกด DSP ออกจากโปรแกรม

สังเกตุว่าตอนนี้มันเป็นค่า default จากโรงงานแล้วเราก็สามารถทำการ calibrate ใหม่ได้เลยครับ

คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

ภาษาไทย
Facebook Comments