สอนวิธีการตั้งค่า Set Point ค่าสูง-ต่ำ ด้วยเอาท์พุทรีเลย์ของน้าจอเครื่องชั่ง PAXS0000 Red Lion

กรณีที่ต้องการนำเอาท์พุทของน้ำหนักเพื่อไปชั่งตัดหรือเปิดการทำงานของเครืองจักรเช่นเมื่อชั่งน้ำหนักได้สูงถึงค่าแล้วให้ไปสั่งตัดเครื่องฟีดวัตถุดิบและเมื่อน้ำหนักต่ำถึงค่าหนึ่งให้ไปสั่งเปิดเครื่องฟีด งานลักษณะนี้แนะนำให้เพิ่มเอาท์พุทรีเลย์ และในวีดิโอนี้เราจะสอนทุกขั้นตอนการตั่งค่าอย่างละเอียด

วันนี้มาเรียนรู้วิธีตั้งค่า Set point ที่เป็น Height กับ Low ของ PAXS แบรนด์ Red Lion ที่เป็น รีเลย์

วิธีการตั้งค่า

1. เข้าฟั่งชั่นกันเลยกด PAR 1ครั้ง

2. กด F1 6ครั้ง ให้เจอคำว่า 6-SPt ก็คือฟั่งชั่น Set point

3. กด PAR ตกลงจะขึ้น SPSEL สลับกับ NO
4. กด F1 1ครั้งให้เจอคำว่า SP-1 ก็คือ เอาพุตที่ 1 เซ็ตพอยที่ 1
5. กด PAR เข้าไปตั้ง ฟั่งชั่นปกติจะขึ้นคำว่า NO

6. ให้เลือกเป็น AU-HI ผมจะตั่งฟั่งชั่นที่ 1 เอาพุตที่ 1 นี้ให้เป็น Height จากนั้น

7. กด PAR ขึ้น SP-1 ให้ใส่ค่าเอาพุต Height ที่ต้องการให้ทำงาน
8. ผมตั้งที่ 500 เมื่อน้ำหนักได้ 500 เอาพุต 1 จะทำงานที่เป็น Height
9. กด PAR นะครับ จนขึ้นคำว่า Pro แล้ว End
10. จากนั้นเข้าไปใหม่อีกครั้งเข้าไปตั้งฟั่งชั่นที่เป็น Low เราจะใช้เอาพุต 2 ตั้งเป็นLow กดPAR
11. แล้วกด F1 6ครั้ง ขึ้น 6-SPt
12. กดPAR ขึ้น SPSEL
13. กด F1 2ครั้งให้เป็น SP-2 ก็คือเซ็ตพอยที่ 2 เซ็ตพอลที่2 จะตั้งให้เป็น LOW
14. กด PAR ได้ ACt-2 ปกติจะเป็น OFF เลือกเป็น AU-LO ก็คือทำที่ฝัง Low
15. กด PAR ครับ Low จะถามว่า เมื่อน้ำหนักเท่ากับหรือต่ำกว่าเท่าไหร่ให้ทำงาน
16. ผมตั่งเป็น 100 เท่ากับหรือตำกว่า 100 SP-2 ก็จะทำงาน
17. กด PAR จนขึ้นคำว่า END นะครับจะจบโปรแกรม

ทดสอบการทำงาน

ตอนนี้ให้สังเกตุว่าน้ำหนักที่ 0 กิโลนี้ เอาพุต Low ทำงานอยู่

เมื่อมากกว่า 100 เอาพุต Low ก็จะไม่ทำงาน

ไปดูที่ผัง Height ผมตั้ง Height ไว้ที่ 500 เมื่อน้ำหนักมากกว่า หรือ เท่ากับ 500 เอาพุต Height ก็จะทำงาน

คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

ภาษาไทย
Facebook Comments