การป้องกันอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์สูงเกิน (Motor Thermal Warning Protection)

Share this post

หากจะกล่าวถึงปัญหามอเตอร์ ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน หรือ High Temperature เกิดมาจาก การเลือกขนาด และพิกัดของมอเตอร์ การติดตั้งไม่ถูกวิธี ลักษณะของโหลดที่นําไปใช้งาน รวมไปถึงอุณหภูมิ ของสภาพแวดล้อมในขณะใช้งานสูงเกินมาตรฐาน หลาย ๆ ปัญหาที่เกิดกับมอเตอร์ รวมไปถึง ปัญหาที่เกิดจากมอเตอร์ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าเข้าใจในหลักการทํางานของมอเตอร์ และเข้าใจถึงสภาพการนำไปใช้งาน

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า

สาเหตุเกิดจาก

อุณหภูมิเกินพิกัดนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมไม่ตรงกับที่ออกแบบ, มอเตอร์ขับโหลดเกินทำให้กระแสเกิน, การสตาร์ทบ่อยเกินไป จะมีกระแสเป็นจำนวนมากในตอนที่มอเตอร์สตาร์ททำให้ร้อนจัด, หรือการเลือกมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน เป็นต้น

ผลกระทบ

ส่วนมาก มอเตอร์จะเสียหายเนื่องด้วยเกิดการลัดวงจรของขดลวด ซึ่งการลัดวงจรเป็นปัญหาทางกล แต่สาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากฉนวนขดลวดเสื่อมคุณภาพ เพราะอุณหภูมิที่สูงเกินทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเปลี่ยนไป รวมถึงวัสดุอื่นๆภายในมอเตอร์

การป้องกัน

ในส่วนการทำงานของมอเตอร์ ควรจะต้องทำการติดตั้ง โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload Relay) ควบคู่กับอุปกรณ์ แมกเนติก ที่มีขนาดเหมาะสมในอุปกรณ์สตาร์ทมอเตอร์ เพื่อทำการป้องกันมอเตอร์จากการเกิดโอเวอร์โหลด หรือความร้อนเกินพิกัด ซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ได้

Available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments