การป้องกันไม่มีไฟเลี้ยงในระบบ (No power line Protection)

Share this post

ในระบบไฟฟ้าจะมีปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เข้าไป เพื่อให้การทำงานไม่เกิดปัญหา แต่ก็มีบางปัญหาบางที่เราไม่สามารถป้องกันมันได้ นั้นก็คือ ไฟดับ ส่วนที่จ่ายไฟไม่มีการจ่ายไฟมา อุปกรณ์ทุกอย่างหยุดทำงาน ไม่มีไฟเข้าไปที่ระบบไฟฟ้า ปัญหานี้เราจะหาวิธีแบบใดมาป้องกันได้บ้าง

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

ไม่มีไฟเลี้ยง คืออะไร

ภายในระบบไฟฟ้าไม่มีไฟจ่ายไปให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้

สาเหตุเกิดจาก

อาจมีสาเหตุมาจากไฟดับ ไฟฟ้าขัดข้อง หรือเบรกเกอร์เกิดการทริป ไม่มีการส่งไฟเลี้ยงไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต่อพ่วงอยู่

ผลกระทบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไม่มีการทำงานหรือหยุดการทำงานลง

วิธีป้องกัน

การป้องกันปัญหาไม่มีไฟเลี้ยงในระบบอาจจะไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวร เช่น หากเกิดจากไฟดับที่เป็นเหตุสุดวิสัย หรือเบรกเกอร์เกิดทริป สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการไปตรวจสอบเบรกเกอร์ ยกคันโยกที่เกิดทริป ให้ไปอยู่ในตำแหน่ง ON เพื่อให้ระบบการจ่ายไฟทำงานตามเดิม

Availabel


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments