การป้องกันแรงดันเกิน (Over Voltage Protection)

Share this post

ในปัจจุบันไฟฟ้ามีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้น ในการป้องกันระบบไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เราใช้งาน

สาเหตุและผลกระทบของแรงดันเกิน

แรงดันไฟฟ้าเกินจากเหตุการฟ้าผ่า

โหลดประเภทที่ใช้แรงดันมาก

ผลจากแรงดันเกินเป็นเวลานาน อุณหภูมิสูงขึ้น

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าไหลเกิน

คือ  สภาวะที่มีแรงดันไฟฟ้าไหลมามากเกินในช่วงเวลาสั้นๆ

สาเหตุเกิดจาก

เช่น เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่โหลดใช้ไฟมากเช่น มอเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เมื่อหยุดทำงาน แรงดันไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ในโหลด จะไหลกลับเข้าระบบไฟฟ้าทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ เป็นต้น

ผลกระทบ

แรงดันเกินเป็นผลมาจากแรงดันไฟฟ้าเกินในโหลดความต้านทาน ซึ่งเป็นผลเสียคือ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าว เกิดความร้อนขึ้นอาจทำให้อุปกรณ์นั้น เกิดความเสียหายได้ในที่สุด

การป้องกันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร

USP หรือ (Uninterruptible Power Supply) อุปกรณ์การป้องกันไฟกระชากสำหรับเครือข่ายไร้สาย, คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ ในบ้านหรืออาคาร แบตเตอรี่สำรองนี้ช่วยป้องกันไฟกระชาก และป้องกันความเสียหายและการสปาร์คของระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร และพร้อมช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของการทำงาน

Available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments