Phase Loss Protection การป้องกันเฟสหาย

Phase Loss Protection การป้องกันเฟสหาย

Share this post

ในปัจจุบันระบบไฟฟ้า 3 เฟสมีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมหรืออาคารต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงาน ดังนั้น การป้องกันเฟสหาย (Phase loss) มีความสำคัญมากสำหรับงานควบคุม เช่น มอเตอร์,เครื่องจักร หากเกิดความผิดปกติ สามารถส่งผลให้ระบบการทำงานหยุดได้ รวมไปถึงความเสียหายที่ไม่คาดคิด

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

เฟสหาย คืออะไร

เฟสหาย เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้เฉพาะไฟฟ้าระบบ 3 เฟส เท่านั้น

สาเหตุเกิดจาก

ส่วนใหญ่นั้นมาจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟ เช่น ตู้สวิตช์บอร์ดแรงดันต่ำรับไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า เกิดความผิดปกติ จึงทำให้ต้องติดอุปกรณ์ป้องกันที่มีฟังก์ชั่นพร้อมการทำงาน

ผลกระทบ

ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นผลทำให้งานที่ทำไม่ได้กำลังไฟฟ้าตามต้องการ เช่นงานมอเตอร์ มอเตอร์จะไม่เกิดสนามแม่เหล็ก ทำให้มอเตอร์หยุดนิ่ง และส่งผลให้เกิดมอเตอร์ไหม้ด้วยเวลาภายในไม่กี่วินาที

การป้องกัน

ในส่วนปัญหาเฟสหาย (Phase loss) แนะนำอุปกรณ์ป้องกันคือ รีเลย์ตรวจวัดและตัดการทำงานของระบบก่อนที่จะเสียหาย  รีเลย์ชนิดนี้ชื่อว่า Phase loss protection relay ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ป้องกัน นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ป้องกันเฟสหาย เรายังสามารถใช้อุปกรณ์ start/stop motor หรืออุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ เช่น motor softstart หรือจะใช้ VFD very frequency drive ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ บางรุ่นจะมีอุปกรณ์หรือฟังก์ชั่น ในการตรวจจับการหายไปของเฟสแรงดันในระบบไฟฟ้า

available


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments