ดาวน์โหลด Price list - Schneider - Low Voltage and Industry Products - 2020 ฟรี!!

 1. ดาวน์โหลด Price list – Schneider – Low Voltage and Industry Product 2020 คุณสามารถดาวน์โหลดฟรี ซึ่งใน Pricelist ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าดังนี้
  1. Power Circuit Breakers (ACB and MCCB) Transfer Switch (ATS)
  2. Motor starters (Magnetic contactor, Motor circuit Breakers, Relays)
  3. Digital Meters and Power Factor Correction
  4. Miniature Circuit Breakers and controls
  5. Modular Contactor and Terminal Blocks
  6. Industrial limit switch and wireless batteryless, Inductive proximity sensor, photoelectric sensor, and safety light curtain
  7. Industrial control components push buttons, lamps, power supply units
  8. Soft-Starters Variable Speed Drive