ดาวน์โหลด Price List - Bticino - Distribution Catalogue 2019-2020 ฟรี!!

ดาวน์โหลด Price List – Bticino – Distribution Catalogue 2019-2020 ซึ่งใน Pricelist จะประกอบด้วยกลุ่มสินค้าดังนี้

  1. เซอร์กิต เบรกเกอร์ (MCCB, MCB, RCCB, RCBO)
  2. สวิทช์และเต้ารับ
  3. ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต
  4. ตู้โหลดเซ็นเตอร์