แพล้นคอนกรีตผสมเสร็จแบบ PIPE PLANT

Description

  • แพล้นปูนสำหรับโรงงานผลิตท่อคอนกรีต
  • เลือกยุ้งสต็อกหินทราย มีแบบยุ้งและแบบบูมโกย
  • ชุดชั่งหินทราย ปูน น้ำ เป็นแบบโหลดเซลล์
  • ปากโม่เลือกได้ 1 – 2 ปากปล่อยคอนกรีต
  • โม่ผสมแบบ Planetary

Wiskcon&Krumps Co., Ltd. บริษัท วิสค์คอน แอนด์ ครัมพ์ส จำกัด

Website: www.wk-concreteplant.com/

บริษัท วิสค์คอนแอนด์ครัมพ์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมคม 2547 รับทำระบบควบคุมโรงงานอัตโนมัติต่อมาในปี 2548 จากความผันผวนทางเศรษกิจการเมืองภัยธรรมชาติทำให้เล็งเห็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ จากการนำประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่คลุกคลีและซ่อมบำรุงเครื่องผสมคอนกรีต

นโยบายคุณภาพ

ยึดหลัก นโยบายคุณภาพ ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า WK โดยเน้นนโยบายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและมีหลักพัฒนานโยบายดังนี้

  • มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าสูงสุด
  • มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมายและวิสัยทัศน์

มีวิสัยทัศน์ที่จะเน้นเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า ในการช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงสุดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติดังนี้

  • มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย สุขภาพและสภาพแวดล้อม สำคัญที่สุด
  • มุ่งเน้นในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและจริยธรรม
  • มีการประยุกต์และออกแบบระบบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้ได้

Company Profile

สินค้าและบริการ