ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Share this post

บทความก่อนหน้าเราได้กล่าวถึง RFID กันไปบ้างแล้ว ทำให้เรารู้แล้วว่า RFID คืออะไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้าง มาถึงบทความนี้เราจะพามาทำความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ RFID และการประยุกต์ใช้งานระบบ RFID ในอุตสาหกรรมรถยนต์กันครับ ว่ามันถูกนำไปใช้งานในส่วนใดบ้าง และน่าสนใจอย่างไร

การทำงานของระบบ RFID

หัวใจของเทคโนโลยี RFID ได้แก่ “Inlay” ที่บรรจุอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับโลหะที่ยืดหยุ่นได้สำหรับการติดตามหรือทำหน้าที่เป็นเสาอากาศนั่นเอง Inlay มีความหนาสูงสุดอยู่ที่ 0.375 มิลลิเมตร สามารถทำเป็นแผ่นบางอัดเป็นชั้น ๆ ระหว่างกระดาษ, แผ่นฟิล์ม หรือพลาสติกก็ได้ ซึ่งเป็นการผลิตเครื่องหมายหรือฉลาก จากวัสดุที่มีราคาไม่แพงมากนัก ซึ่งจะเห็นว่า Inlay มีลักษณะรูปร่างที่บางมาก จึงทำให้ง่ายต่อการติดเป็นป้ายชื่อหรือฉลากของชิ้นงานหรือวัตถุนั้น ๆ ได้สะดวก โดยมีหลักการทำงานดังนี้

ตัวอ่านข้อมูลจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลา และคอยตรวจจับว่ามี Tag เข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการคอยตรวจจับว่ามีการมอดูเลตสัญญาณเกิดขึ้นหรือไม่

เมื่อมี Tag เข้ามาอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า Tag จะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าเพื่อให้ Tag เริ่มทำงาน และส่งข้อมูลในหน่วยความจำที่ผ่านการมอดูเลตกับคลื่นพาหะแล้วออกมาทางสายอากาศที่อยู่ภายใน Tag คลื่นพาหะที่ถูกส่งออกมาจากแท็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอมปลิจูด, ความถี่หรือเฟส ขึ้นอยู่กับวิธีการมอดูเลต จากนั้นตัวอ่านข้อมูลจะตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของคลื่นพาหะแปลงออกมาเป็นข้อมูลแล้วทำการถอดรหัสเพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อไป

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบ RFID

จากนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบ RFID ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

การติดตามแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมการหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วน

โดยการใช้ระบบ RFID เข้ามาตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ที่ถูกต้อง โดยการระบุข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบ และเตรียมพร้อมในการจัดเก็บแม่พิมพ์ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การจำแนกและการจัดการอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์

ในการจำแนกและจัดการอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องยนต์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการผลิต โดยสามารถกำหนดข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม และตรงตำแหน่ง เพื่อสามารถบริหารจัดการชุดอุปกรณ์เพื่อลดความผิดพลาดในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามชิ้นส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์

การใช้ระบบ RFID ในการเก็บข้อมูลขั้นตอนของกระบวนการผลิต และติดตามกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้สูงสุด

การติดตามชุดอุปกรณ์เครื่องปั๊มชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์

โดยการเพิ่มคุณภาพของงานปั๊มชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยการใช้ระบบ RFID เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผล การเก็บข้อมูล รวมถึงการแสดงลักษณะต่างๆ ในอุตสาหกรรมการปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้น

การระบุข้อมูลของพาเลทขนถ่ายในอุตสาหกรรมการประกอบโครงรถยนต์

ในการระบุข้อมูลของ พาเลทด้วยระบบ RFID สามารถพัฒนาการผลิตโดยการระบุคุณลักษณะทั้งหมด รวมถึงการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วนของกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบโครงรถยนต์ และสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

การควบคุมรถเอจีวีในอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ ระบบ RFID

สามารถนำมาใช้ควบคุมรถเอวีจี เพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูลการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่รถเอจีวี ทำให้การขนถ่ายอุปกรณ์ และกระจายอุปกรณ์ต่างๆ ถึงจุดการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในเรื่องของระบบ RFID ของอุตสาหกรรมรถยนต์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าเพื่อนๆ ชาววิศวกรทุกท่านจะรู้จักระบบ RFID มากขึ้น และสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนางานของท่านได้ไม่มากก็น้อย

คุณสามารถเข้าไป ดูและเลือกซื้ออุปกรณ์ RFID ได้จากหน้าร้านออนไลน์ของเราได้เลย ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า สามารถแชทมาหาเราได้ทันทีจากช่องแชทด้านล่างขวามือ หรือส่งเมลล์มาที่ [email protected] หรือผ่าน Line ที่ @factomart และเบอร์โทร 021-050-567 ได้หลากหลายช่องทาง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลาทำการ

Facebook Comments