เครื่องมือช่วยเลือกตู้คอนซูมเมอร์ตัวเมนเบรกเกอร์และตัวเบรกเกอร์ลูกย่อยของ Schneider

คลิปวีดีโอ แนะนำ การใช้เครื่องมือ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกตู้ว่าจะใช้แบบบัสบาร์แยกหรือบัสบาร์เดียวและจำนวนช่อง

ขั้นตอนที่ 2 เลือกว่าจะใช้แบบเมนเบรกเกอร์ MCB หรือกันดูด RCBO และพิกัดกระแส

สามารถเลือกเมนเบรกเกอร์ ตามขนาดของมิเตอร์ได้ ซึ่งสามารถเลือกตามมิเตอร์ขนาดต่างๆได้ตามตารางนี้

ขนาดของ มิเตอร์โหลดสูงสุด (A)ขนาดสูงสุดของเมนเบรกเกอร์
(A)กฟน.กฟภ.(A)
5(15)101216
15(45)303640/50
30(100)7580100

ขั้นตอนที่ 3 เลือกว่าจะใช้แบบเบรกเกอร์ลูกย่อย MCB หรือกันดูด RCBO และพิกัดกระแส

การเลือกเบรกเกอร์ลูกย่อยนั้นจะเลือกตามขนาดของโหลดตามตารางโหลดดังนี้

โหลดไฟฟ้าขนาดเบรกเกอร์ (แอมป์)
วงจรแสงสว่าง-หลอดไฟ10 – 20A
วงจรเต้ารับ-ปลั๊กไฟ16 – 20A
วงจรเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน (วัตต์) 
1,80010A
2,50016A
3,50020A
4,50025A
6,00032A
9,00050A
โหลดไฟฟ้า ขนาดเบรกเกอร์ (แอมป์)
วงจรเครื่องปรัปอากาศ (BTU)
9,000 10A
12,000 16A
18,000 20A
24,000 25A
30,000 32A
36,000 40A
50,000 50A
60,000 63A