การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Protection)

Share this post

การป้องกันการลัดวงจรทางไฟฟ้า Short Circuit Protection นั้น ถือว่าเป็นด่านแรกที่จำเป็นต้องออกแบบเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้า แล้วการป้องกันจะเกิดผลอย่างมาก ถ้าคุณรู้ที่มาที่ไปของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น มันจะทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

ไฟลัดวงจร คืออะไร

การที่จุด 2 จุดในวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟต่างกัน เกิดการสัมผัสกัน ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานจำนวนมาก มีกระแสไฟไหลผ่านตรงตำแหน่งที่เกิดการสัมผัสกันเป็นจำนวนมาก ตรงจุดนี้จะมีความร้อนสูง อาจทำให้เกิดประกายไฟได้

สาเหตุเกิดจาก

สาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดได้จากหลายกรณี อาจเกิดจากสายไฟชำรุด ฉนวนที่หุ้มทองแดงเกิดฉีกขาด แล้วส่วนทองแดงไปสัมผัสกับสายไฟหรือส่วนอื่นๆ จนเกิดความร้อน หรือภายในอุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย วงจรภายในพังเสียหาย จนเกิดการช็อตขึ้น

ผลกระทบ

เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จุดที่เกิดจะมีความร้อนสูง หรือรุนแรงจนให้เกิดประกายไฟ จนกลายเป็นไฟลุกไหม้ ทำให้อุปกรณ์พังเสียหาย ลุกลามจนพื้นที่นั้นเกิดไฟไหม้ สร้างความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน

วิธีป้องกัน

โดยอุปกรณ์ที่มักจะใช้ในการป้องกัน การ Short circuit หรือไฟฟ้าลัดวงจรนั้น ก็คือ เซอร์กิต เบรกเกอร์ ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เบรกเกอร์ลูกย่อย MCB  MCCB หรืออุปกรณ์จำพวก RCD อย่าง RCBO และ RCCB นอกจากนี้ยังมีเบรกเกอร์แบบที่ใช้กับงานสตาร์ทมอเตอร์โดยเฉพาะอย่าง MPCB หรือ Motor Breaker ที่มีโอเวอร์โหลด รีเลย์อยู่ในตัว

Availabel


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments