สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) MEAN WELL

สวิทชิ่ง เพาเวอร์ ซัพพลาย แบรนด์ MEAN WELL ถือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายและประสิทธิภาพที่ดี  ทั้งนี้ยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ออกแบบและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แข็งแรง ทนทาน รูปแบบกะทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง ทำให้สวิทชิ่ง เพาเวอร์ ซัพพลายของแบรนด์นี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแบบ AC/DC

Front Mounting-Enclosed

เป็นการติดตั้งในลักษณะผนังเฟรม ส่วนใหญ่มักใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ หรือวงจรชุด Kid ต่างๆ แต่เหมาะกับงานที่มีพื้นที่พอสมควร ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้กราวด์ร่วมกับเฟรมนั่นเอง แต่ละรุ่นมีดังนี้ G3 Series , NE Series ,  LRS Series , PFC , SE Series , UHP , U-Bracket , RSP-75-500 Series , G5 Series , MSP Series , HEP Series

DIN-Rial

คือ เป็นการติดตั้งในลักษณะยึดเข้ากับรางหรือที่เรียกกันว่ารางปีกนก การยึดแบบ Din-Rial ส่วนใหญ่จะใช้ในงานเชิงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ยังทำให้งานดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความเป็นหมวดหมู่ในการแบ่งตู้ Circuit อีกด้วย แต่ละรุ่นมีดังนี้ HDR , MDR , DR , DRH , EDR , NDR , SDR ,WDR , TDR , DRA , KNX , DR-RDN20 , DR-UPS40
Font Mounting Model.

G3 Series 15W-150W

15W-Single output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-15-3.3 3V 0-3.0A 72% 70℃
RS-15-5 5V 0-3.0A 77% 70℃
RS-15-12 12V 0-1.3A 81% 70℃
RS-15-15 15V 0-1.0A 81% 70℃
RS-15-24 24V 0-0.625A 82% 70℃
RS-15-48 48V 0-0.313A 82% 70℃

25W-Single output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-25-3.3 3.3V 0-6.0A 73.50% 70℃
RS-25-5 5V 0-5.0A 79% 70℃
RS-25-12 12V 0-2.1A 82% 70℃
RS-25-15 15V 0-1.7A 84% 70℃
RS-25-24 24V 0-1.1A 86% 70℃
RS-25-48 48V 0-0.57A 85% 70℃

35W-Single output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-35-3.3 3.3V 0-7.0A 76.50% 70℃
RS-35-5 5V 0-7.0A 81% 70℃
RS-35-12 12V 0-3.0A 85% 70℃
RS-35-15 15V 0-2.4A 86% 70℃
RS-35-24 24V 0-1.5A 88% 70℃
RS-35-48 48V 0-0.8A 89% 70℃

50W-Single Output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-50-3.3 3.3V 0-10A 78.00% 70℃
RS-50-5 5V 0-10A 83% 70℃
RS-50-12 12V 0-4.2A 85% 70℃
RS-50-15 15V 0-3.4A 86% 70℃
RS-50-24 24V 0-2.2A 88% 70℃
RS-50-48 48V  0-1.1A 89% 70℃

75W-Single output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-75-3.3 3.3V  0-15.0A 75% 70℃
RS-75-5 5V 0-12A 79% 70℃
RS-75-12 12V  0-6.0A 85% 70℃
RS-75-15 15V  0-5.0A 86% 70℃
RS-75-24 24V  0-3.2A 89% 70℃
RS-75-48 48V 0-0.1.6A 90% 70℃

100W-Single output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-100-3.3 3.3V 0-20A 74% 70℃
RS-100-5 5V 0-16A 77% 70℃
RS-100-12 12V 0-8.5A 81% 70℃
RS-100-15 15V 0-7.0A 82% 70℃
RS-100-24 24V 0-4.5A 84% 70℃
RS-100-48 48V 0-2.3A 84% 70℃

150W-Single output

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
Rs-150-3.3 3.3V 0-30A 74% 70℃
RS-150-5 5V 0-26A 78% 70℃
RS-150-12 12V 0-12.5A 83% 70℃
RS-150-15 15V 0-10A 84% 70℃
RS-150-24 24V 0-6.5A 86% 70℃
RS-150-48 48V 0-3.3A 87% 70℃

LRS Series Model

LRS Series 35W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-35-5 5V 0-7A 82% 70℃
LRS-35-12 12V 0-3A 86% 70℃
LRS-35-15 15V 0-2.4A 86% 70℃
LRS-35-24 24V 0-1.5A 88% 70℃
LRS-35-36 36V 0-1A 88% 70℃
LRS-35-48 48V 0-0.8A 89% 70℃

LRS Series 50W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-50-3.3 3.3V 0-10A 80% 70℃
LRS-50-5 5V 0-10A 83% 70℃
LRS-50-12 12V 0-4.2A 86% 70℃
LRS-50-15 15V 0-3.4A 88% 70℃
LRS-50-24 24V 0-2.2A 88% 70℃
LRS-50-36 36V 0-1.45A 89% 70℃
LRS-50-48 48V 0-1.1A 90% 70℃

LRS Series 75W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-75-5 5V 0-14A 87% 70℃
LRS-75-12 12V 0-6A 89% 70℃
LRS-75-15 15V 0-5A 89% 70℃
LRS-75-24 24V 0-3.2A 90% 70℃
LRS-75-36 36V 0-2.1A 92% 70℃
LRS-75-48 48V 0-1.6A 92% 70℃

LRS Series 100W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-100-3.3 3.3V 0-20A 85% 70℃
LRS-100-5 5V 0-18A 86% 70℃
LRS-100-12 12V 0-8.5A 88% 70℃
LRS-100-15 15V 0-7A 89% 70℃
LRS-100-24 24V 0-4.5A 90% 70℃
LRS-100-36 36V 0-2.8A 91% 70℃
LRS-100-48 48V 0-2.3A 91% 70℃

LRS Series 150W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-150-12 12V 0-12.5A 88% 70℃
LRS-150-15 15V 0-10A 89% 70℃
LRS-150-24 24V 0-6.5A 89% 70℃
LRS-150-36 36V 0-4.3A 89% 70℃
LRS-150-48 48V 0-3.3A 90% 70℃

LRS-150F Series

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-150F-5 5V 0-22A 85% 70℃
LRS-150F-12 12V 0-12.5A 88% 70℃
LRS-150F-15 15V 0-10A 89% 70℃
LRS-150F-24 24V 0-6.5A 89% 70℃
LRS-150F-36 36V 0-4.3A 89% 70℃
LRS-150F-48 48V 0-3.3A 90% 70℃

LRS Series 200W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-200-3.3 3.3V 0-40A 80% 70℃
LRS-200-4.2 5V 0-40A 82% 70℃
LRS-200-5 5V 0-40A 84% 70℃
LRS-200-12 12V 0-17A 85% 70℃
LRS-200-15 15V 0-14A 86% 70℃
LRS-200-24 24V 0-8.8A 88% 70℃
LRS-200-36 36V 0-5.9A 89% 70℃
LRS-200-48 48V 0-4.4A 89% 70℃

LRS Series 350W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
LRS-350-3.3 3.3V 0-60A 80% 70℃
LRS-350-4.2 4.2V 0-60A 82% 70℃
LRS-350-5 5V 0-60A 84% 70℃
LRS-350-12 12V 0-29A 85% 70℃
LRS-350-15 15V 0-23.2A 86% 70℃
LRS-350-24 24V 0-14.6A 88% 70℃
LRS-350-36 36V 0-9.7A 89% 70℃
LRS-350-48 48V 0-7.3A 89% 70℃

HRP Series Model

HRP 75 W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 75-3.3 3.3V 0-15A 77 70℃
HRP-75-5 5V 0-15A 82.50% 70℃
HRP 75-7.5 7.5V 0-10A 84% 70℃
HRP 75-12 12V 0-6.3A 87% 70℃
HRP 75-15 15V 0-5A 88% 70℃
HRP 75-24 24V 0-3.2A 88.50% 70℃
HRP 75-36 36V 0-2.1A 89% 70℃
HRP 75-48 48V 0-1.6A 89% 70℃

HRP 100W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 100-3.3 3.3V 0-20A 78% 70℃
HRP 100-5 5V 0-17A 83% 70℃
HRP 100-7.5 7.5V 0-13.5A 84% 70℃
HRP 100-12 12V 0-8.5A 87.50% 70℃
HRP 100-15 15V 0-7A 88% 70℃
HRP 100-24 24V 0-4.5A 88.50% 70℃
HRP 100-36 36V 0-2.9A 89% 70℃
HRP 100-48 48V 0-2.2A 90% 70℃

HRP 150W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 150-3.3 3.3V 0-30A 79% 70℃
HRP 150-5 5V 0-26A 85% 70℃
HRP 150-7.5 7.5V 0-20A 87% 70℃
HRP 150-12 12V 0-13A 88% 70℃
HRP 150-15 15V 0-10A 88% 70℃
HRP 150-24 24V 0-6.5A 88% 70℃
HRP 150-36 36V 0-4.3A 89% 70℃
HRP 150-48 48V 0-3.3A 89% 70℃

HRP 200W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 200-3.3 3.3V 0-40A 80% 70℃
HRP 200-5 5V 0-35A 84% 70℃
HRP 200-7.5 7.5V 0-26A 86% 70℃
HRP 200-12 12V 0-16A 88% 70℃
HRP 200-15 15V 0-13.4A 88% 70℃
HRP 200-24 24V 0-8.4A 88% 70℃
HRP 200-36 36V 0-5.7A 89% 70℃
HRP 200-48 48V 0-4.3A 89% 70℃
HRP 300W
รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 300-3.3 3.3V 0-60A 80% 70℃
HRP 300-5 5V 0-60A 82% 70℃
HRP 300-7.5 7.5V 0-40A 86% 70℃
HRP 300-12 12V 0-27A 88% 70℃
HRP 300-15 15V 0-22A 88% 70℃
HRP 300-24 24V 0-14A 87% 70℃
HRP 300-36 36V 0-9A 88% 70℃
HRP 300-48 48V 0-7A 89% 70℃

HRP 450W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 450-3.3 3.3V 0-60A 80% 70℃
HRP 450-5 5V 0-60A 83% 70℃
HRP 450-7.5 7.5V 0-40A 87% 70℃
HRP 450-12 12V 0-27A 88% 70℃
HRP 450-15 15V 0-22A 89% 70℃
HRP 450-24 24V 0-14A 88% 70℃
HRP 450-36 36V 0-12.5A 89% 70℃
HRP 450-48 48V 0-9.5A 89.50% 70℃

HRP 600W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HRP 600-3.3 3.3V 0-120A 79% 70℃
HRP 600-5 5V 0-120A 82% 70℃
HRP 600-7.5 7.5V 0-80A 87% 70℃
HRP 600-12 12V 0-53A 88% 70℃
HRP 600-15 15V 0-43A 88% 70℃
HRP 600-24 24V 0-27A 88% 70℃
HRP 600-36 36V 0-17.5A 89% 70℃
HRP 600-48 48V 0-13A 89% 70℃

SE Series Model

SE-450W

รุ่น เอาต์พุต ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
SE-450-3.3 3.3V,0-75A 74% 70℃
SE-450-5 5V,0-75A 78% 70℃
SE-450-12 12V,0-37.5A 83% 70℃
SE-450-15 15V,0-30A 84% 70℃
SE-450-24 24V,0-18.8A 86% 70℃
SE-450-36 36V,0-12.5A 86% 70℃
SE-450-48 48V,0-9.4A 88% 70℃

SE-600W

รุ่น เอาต์พุต ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
SE-600-5 5V,0-100A 78% 70℃
SE-600-12 12V,0-50A 83% 70℃
SE-600-15 15V,0-40A 84% 70℃
SE-600-24 24V,0-25A 87% 70℃
SE-600-27 27V,0-22.2A 87% 70℃
SE-600-36 36V,0-16.6A 87% 70℃
SE-600-48 48V,0-12.5A 88% 70℃

SE-1000W

รุ่น เอาต์พุต ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
SE-1000-5 5V,0-150A 81% 70℃
SE-1000-9 9V,0-100A 84% 70℃
SE-1000-12 12V,0-83.3A 85% 70℃
SE-1000-15 15V,0-66A 86% 70℃
SE-1000-24 24V,0-41.7A 88% 70℃

SE-1500W

รุ่น เอาต์พุต ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
SE-1500-5 5V,0-300A 81% 70℃
SE-1500-12 9V,0-125A 85% 70℃
SE-1500-15 12V,0-100A 85% 70℃
SE-1500-24 15V,0-62.5A 87% 70℃
SE-1500-27 24V,0-55.6A 88% 70℃
SE-1500-48 48V,0-31.3A 89% 70℃

U-Bracket Model

USP-150W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
USP-150-12 12V 0-12.5A 92% 70℃
USP-150-15 15V 0-10.0A 92% 70℃
USP-150-24 24V 0-6.30A 93% 70℃
USP-150-36 36V 0-4.20A 93% 70℃
USP-150-48 48V 0-3.20A 93% 70℃

USP-225W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
USP-225-3.3 3.3V 0-40.0A 72%% 70℃
USP-225-5 5V 0-40.0A 77% 70℃
USP-225-12 12V 0-18.7A 83% 70℃
USP-225-15 15V 0-15.0A 84% 70℃
USP-225-24 24V 0-9.40A 85% 70℃
USP-225-48 48V 0-4.70A 86% 70℃

USP-350W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
USP-350-3.3 3.3V 0-70.0A 78% 70℃
USP-350-5 5V 0-70.0A 84% 70℃
USP-350-12 12V 0-29.2A 88% 70℃
USP-350-15 15V 0-23.4A 88% 70℃
USP-350-24 24V 0-14.6A 88% 70℃
USP-350-48 48V 0-7.30A 89% 70℃

USP-500W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
USP-500-5 5V 0-80.0A 85% 70℃
USP-500-12 12V 0-42.0A 90% 70℃
USP-500-15 15V 0-33.5A 90% 70℃
USP-500-24 24V 0-21.0A 89% 70℃
USP-500-48 48V 0-10.5A 90% 70℃

RSP Series Model

RSP-75W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
RSP-75-3.3 3.3V 0-15A 76% 70℃
RSP-75-5 5V 0-15A 82% 70℃
RSP-75-7.5 7.5V 0-10A 84% 70℃
RSP-75-12 12V 0-6.3A 85% 70℃
RSP-75-13.5 13.5V 0-5A 85% 70℃
RSP-75-15 15V 0-5A 86% 70℃
RSP-75-24 24V 0-3.2A 87% 70℃
RSP-75-27 27V 0-2.8A 88% 70℃
RSP-75-48 48V 0-1.6A 89% 70℃

RSP-100W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
RSP-100-3.3 3.3V 0-20A 83% 70℃
RSP-100-5 5V 0-20A 86% 70℃
RSP-100-7.5 7.5V 0-13.5A 87% 70℃
RSP-100-12 12V 0-8.5A 86% 70℃
RSP-100-13.5 13.5V 0-7.5A 87% 70℃
RSP-100-15 15V 0-6.7A 87% 70℃
RSP-100-24 15V 0-4.2A 87% 70℃
RSP-100-27 27V 0-3.8A 87% 70℃
RSP-100-48 48V 0-2.1A 88% 70℃

RSP-150W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
RSP-150-3.3 3.3V 0-30A 83% 70℃
RSP-150-5 5V 0-30A 86% 70℃
RSP-150-7.5 7.5V 0-20A 87% 70℃
RSP-150-12 12V 0-12.5A 86% 70℃
RSP-150-13.5 13.5V 0-11.2A 87% 70℃
RSP-150-15 15V 0-10A 87% 70℃
RSP-150-24 15V 0-6.3A 87% 70℃
RSP-150-27 27V 0-5.6A 87% 70℃
RSP-150-48 48V 0-3.2A 88% 70℃

RSP-200W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
RSP-200-2.5 2.5V 0-40A 80% 70℃
RSP-200-3.3 3.3V 0-40A 82% 70℃
RSP-200-4 4V 0-40A 84% 70℃
RSP-200-5 5V 0-40A 86% 70℃
RSP-200-7.5 7.5V 0-26.7A 90% 70℃
RSP-200-12 12V 0-16.7A 89% 70℃
RSP-200-13.5 13.5V 0-14.9A 89% 70℃
RSP-200-15 15V 0-13.4A 89% 70℃
RSP-200-24 24V 0-8.4A 90% 70℃
RSP-200-27 27V 0-7.5A 89% 70℃
RSP-200-36 36V 0-5.56A 90% 70℃
RSP-200-48 48V 0-4.2A 90% 70℃

MSP Series Model

MSP 100 W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MSP-100-3.3 12V 0-12.5A 78% 70℃
MSP-100-5 5V 0-17A 83% 70℃
MSP-100-7.5 7.5V 0-3.5A 84% 70℃
MSP-100-12 12V 0-8.5A 87.50% 70℃
MSP-100-15 15V 0-7A 88% 70℃
MSP-100-24 24V 0-4.5A 88.50% 70℃
MSP-100-36 36V 0-2.9A 89% 70℃
MSP-100-48 48V 0-2.2A 90% 70℃

MSP 200 W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MSP-200-3.3 3.3V 0-40A 80% 70℃
MSP-200-5 5V 0-35A 84% 70℃
MSP-200-7.5 7.5V 0-26.7A 86% 70℃
MSP-200-12 12V 0-16.7A 88% 70℃
MSP-200-15 15V 0-13.4A 88% 70℃
MSP-200-24 24V 0-8.4A 88% 70℃
MSP-200-36 36V 0-5.7A 89% 70℃
MSP-200-48 48V 0-4.3A 89% 70℃

MSP 300 W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MSP-300-3.3 3.3V 0-40A 80% 70℃
MSP-300-5 5V 0-35A 84% 70℃
MSP-300-7.5 7.5V 0-26.7A 86% 70℃
MSP-300-12 12V 0-16.7A 88% 70℃
MSP-300-15 15V 0-13.4A 88% 70℃
MSP-300-24 24V 0-8.4A 88% 70℃
MSP-300-36 36V 0-5.7A 89% 70℃
MSP-300-48 48V 0-4.3A 89% 70℃

MSP-450W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MSP-450-3.3 3.3V 0-90A 80% 70℃
MSP-450-5 5V 0-90A 83%% 70℃
MSP-450-7.5 7.5V 0-60A 86.50% 70℃
MSP-450-12 12V 0-37.5A 88% 70℃
MSP-450-15 15V 0-30A 89% 70℃
MSP-450-24 24V 0-18.8A 88%% 70℃
MSP-450-36 36V 0-12.5A 89% 70℃
MSP-450-48 48V 0-9.5A 89.50% 70℃

RSP-1000W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
RSP-1000-12 12V 0-80A 92% 70℃
RSP-1000-15 15V 0-64A 92% 70℃
RSP-1000-24 24V 0-42A 93% 70℃
RSP-1000-48 48V 0-21A 94% 70℃

DIN Rail Model

HDR Series Model

HDR-15W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HDR-15-5 5V 0-2.40A 80% 70℃
HDR-15-12 12V 0-1.25A 85% 70℃
HDR-15-15 15V 0-1.00A 86% 70℃
HDR-15-24 24V 0-0.63A 86% 70℃
HDR-15-48 48V 0-0.32A 87% 70℃

HDR-30W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HDR-30-5 5V 0-3.0A 82% 70℃
HDR-30-12 12V 0-2.0A 88% 70℃
HDR-30-15 15V 0-2.0A 89% 70℃
HDR-30-24 24V 0-1.5A 89% 70℃
HDR-30-48 48V 0-0.75A 90% 70℃

HDR-60W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HDR-60-5 5V 0-6.5A 85% 70℃
HDR-60-12 12V 0-4.5A 88% 70℃
HDR-60-15 15V 0-4.0A 89% 70℃
HDR-60-24 24V 0-2.5A 90% 70℃
HDR-60-48 48V 0-1.25A 91% 70℃

HDR-100W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
HDR-100-12 5V 0-7.1A 88% 70℃
HDR-100-12N 12V 0-7.5A 88% 70℃
HDR-100-15 15V 0-6.13A 89% 70℃
HDR-100-15N 15V 0-6.5A 89% 70℃
HDR-100-24 24V 0-3.83A 90% 70℃
HDR-100-24N 24V 0-4.2A 90% 70℃
HDR-100-48 48V 0-1.92A 90% 70℃
HDR-100-48N 48V 0-2.1A 90% 70℃

MDR Series Model

MDR-10W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MDR-10-5 5V 0-2.0A 77% 70℃
MDR-10-12 12V 0-0.84A 81% 70℃
MDR-10-15 15V 0-67A 81% 70℃
MDR-10-24 24V 0.42A 84% 70℃

MDR-20W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MDR-20-5 5V 0-3.0A 76% 70℃
MDR-20-12 12V 0-1.67A 80% 70℃
MDR-20-15 15V 0-1.34A 81% 70℃
MDR-20-24 24V 0-1.00A 84% 70℃

MDR-40W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MDR-40-5 5V 0-6.00A 78% 70℃
MDR-40-12 12V 0-3.33A 86% 70℃
MDR-40-24 24V 0-1.70A 88% 70℃
MDR-40-48 48V 0-0.83A 88% 70℃

MDR-60W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MDR-60-5 5V 0-10.0A 78% 70℃
MDR-60-12 12V 0-5.00A 86% 70℃
MDR-60-24 24V 0-2.50A 88% 70℃
MDR-60-48 48V 0-1.25A 87% 70℃

MDR-100W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
MDR-100-12 12V 0-7.5A 83% 70℃
MDR-100-24 24V 0-4.0A 86% 70℃
MDR-100-48 48V 0-2.0A 87% 70℃

DRA Series Modle

DRA-40W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
DRA-40-12 12V 0-3.34A 85% 70℃
DRA-40-24 24V 0-1.7A 87% 70℃

DRA-60W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
DRA-60-12 12V 0-5A 85% 70℃
DRA-60-24 24V 0-2.5A 87% 70℃

WDR Series Model

WDR-120W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
WDR-120-12 12V 0-10A 90% 70℃
WDR-120-24 24V 0-5A 91% 70℃
WDR-120-48 48V 0-2.5A 92% 70℃

WDR-240W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
WDR-240-24 24V 0-10A 91% 70℃
WDR-240-48 48V 0-5A 91% 70℃

WDR-480W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
WDR-480-24 24V 0-20A 92% 70℃
WDR-480-48 48V 0-10A 93% 70℃

TDR Series Model

TDR-480W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
TDR-480-24 24V 0-20A 93% 70℃
TDR-480-48 48V 0-10A 93% 70℃

TDR-960W

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
TDR-960-24 24V 0-40A 94% 70℃
TDR-960-48 48V 0-20A 95% 70℃

DRH Series Model

DRH-120W (2-Phase)

รุ่น เอาต์พุต (แรงดัน) เอาต์พุต (กระแส) ประสิทธิภาพ อุณหภูมิ
DRH-120-24 24V 0-5.0A 85% 70℃
DRH-120-48 48V 0-2.5A 86% 70℃