การป้องกันแรงดันตก (Under Voltage Protection)

Share this post

ปัญหาเเรงดันตกเป็นปัญหาที่พบเจอกันบ่อย ซึ่งแรงดันตกเกิดขึ้นได้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร หรือที่พักอยู่อาศัย ถึงแม้จะเป็นแรงดันตกเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ทำให้ขัดจังหวะการทำงานหรือผิดพลาดได้ แต่ปัญหาแรงดันตกนี้ สามารถแก้ปัญหาได้

สัญญาณ Sine waves ช่วงเวลาแรงดันตก

ลดประสิทธิภาพของการทำงาน

ปัญหาขัดข้อง ข้อมูลสูญหาย

คือสภาวะแรงดันที่ลดลงเป็นเวลาหนึ่งรอบ หรือหลายๆวินาที เช่น เกิดจากการสตาร์ทของมอเตอร์ การปิด-เปิดหน้าสัมผัสอย่างรวดเร็วของเบรกเกอร์

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในระบบไฟฟ้า

แรงดันตก เกิดขึ้นได้อย่างไร

สภาวะที่แรงดันไฟฟ้าลดต่ำลงจากปกติในช่วงเวลาสั้นๆ ถือว่าเป็นปัญหาทางไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุด

สาเหตุเกิดจาก

เกิดจากการสตาร์ทของมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า การปิด-เปิดหน้าสัมผัสอย่างรวดเร็วของเบรกเกอร์

ผลกระทบ

เกิดการหยุดชะงักของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์บางส่วนชำรุดเสียหายได้ นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอายุการใช้งาน โดยเฉพาะมอเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

วิธีป้องกันแรงดันตก

วิธีการป้องกันนั้น มีอุปกรณ์ลองรับหลายวิธี แต่ที่จะกล่าวถึง คือ เครื่องป้องกันไฟตก (Over And Under Voltage Protection Relay) และสามารถป้องกันไฟเกินได้  เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท มอเตอร์ หรือคอมเพรสเซอร์ เช่น มอเตอร์, ปั๊มน้ำ เป็นต้น

Availabel


Button-02-Home-back-New
Facebook Comments