ฟังก์ชั่นของ VFD แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันนะ

ฟังก์ชั่นปกติของ VFD

การเซ็ตอัพให้ใช้กับแรงบิทคงที่ Constant Torque หรือแรงบิดผันแปร Variable Torque

การเลือกวิธีการควบคุมมอเตอร์ Control Method

V/f
Open Loop
Vector
Closed Loop

Open loop vector control

PID

Standard and Heavy Duty Load

Breakaway torque/Starting torque

Slip compensation

Method of setting up the motor speed

  • External potentiometer 0…10kΩ.
  • -10…10VDC (bipolar) or 0/4…20mA analog signals.
  • Buttons on front keypad.
  • Remote control panel.
  • 15 preset speeds selectable via digital inputs.
  • Motopotentiometer.
  • Setting via Modbus RTU protocol (RS485).

ฟังก์ชันที่เป็น Option ในการเลือกรุ่นของ VFD

ECO V/f control for energy saving

Automatic Energy Optimization (AEO)

Skip frequencies

Speed feedback (HTL encoder)

Remote Display Unit

Flying restart circuit

Multiple Motor Control

DC- bus connection

Parameter change-over

S-shaped ramps for smooth acceleration

S-shaped ramps for smooth acceleration

Motor potentiometer

ฟังก์ชันที่ใช้ในการป้องกันฮาร์มอนิก

EMC Filters

Input choke

ฟังก์ชันที่ใช้ในการเบรคมอเตอร์

Brake resistor control (brake chopper integrated)

DC braking

Holding brake control

Brake energy management

ฟังก์ชันที่ใช้ใน Communication

Modbus