Warranty

การรับประกันสินค้าของแฟ็คโตมาร์ท

สินค้าทั่วไป

– ระยะเวลาการรับประกันสินค้า 1 ปี

สินค้าราคาพิเศษ/สินค้าลดราคาล้างสต็อค

– สินค้าลดราคาพิเศษ ระยะเวลาการรับประกัน 0 – 3 เดือน

– สินค้าลดราคาล้างสต็อค สินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

*สำหรับเงื่อนไขการรับประกันสินค้าราคาพิเศษจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามความเหมาะสม

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกัน

1. ทางลูกค้าส่งเรื่องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าต้องการเคลมสินค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
2. ทางลูกค้าส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันให้กับทางแฟ็คโตมาร์ท โดยทางลูกค้าเป็นผู้จัดส่ง
3. ทางแฟ็คโตมาร์ทจะตรวจสอบสินค้า โดยสินค้าที่อยู่ในประกันจะสามารถเคลมสินค้าได้เมื่ออยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น
4. ทางแฟ็คโตมาร์ทจะดำเนินการซ่อม หรือเคลมสินค้าตัวใหม่ หรือคืนจำนวนเงินคิดตามมูลค่าสินค้าที่ไม่เกิน 60% หากสินค้ารายการนั้นไม่มีสินค้าทดแทน
5. ทางแฟ็คโตมาร์ทจะจัดส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าหลังจากดำเนินการตรวจสอบ หรือซ่อมเรียบร้อยแล้ว