ศูนย์ร่วม สัมมนาออนไลน์ (Webinar) โดย Compomax Holding

หัวข้อสัมมนา

เลือกแมกเนติก คอนแทคเตอร์อย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

อธิบายถึงการเลือกแมกเนติก คอนแทคเตอร์อย่างไรและต้องดูสเปคอะไรบ้าง เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

  • ผู้บรรยาย : คุณกำพลศักดิ์ ศรีพุ่ม
    ผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมมอเตอร์
  • วันและเวลา : ทุกวันศุกร์ เวลา 1:30 PM