โฆษณากับ Factomart แล้วจะได้อะไรบ้าง?

null

1. พื้นที่ใส่ปุ่มโฆษณา Call-To-Action

Call-To-Action (CTA) เป็นปุ่มที่มีไว้ให้ลูกค้าที่สนใจในโฆษณากดเพื่อรับโปรโมชั่นต่างๆ
null

2. หน้าโปรโมชั่น Landing Page

Landing Page เป็นหน้าที่บอกรายละเอียดของโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าและมีแบบฟอร์มให้ลูกค้าสามารถสมัครรับโปรโมชั่นได้ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลลูกค้าเข้าระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Factomart อีกด้วย
null

3. หน้าขอบคุณ/อีเมลขอบคุณลูกค้า Thank you page / Thank you email

หน้าขอบคุณหรืออีเมล์ขอบคุณเป็นที่สำหรับให้ลูกค้ารับทราบข้อมูลของโปรโมชั่น ดาวน์โหลดบทความ คู่มือหรือแคตตาล็อกต่างๆ
CRM Lead Contact

4. ข้อมูลลูกค้า Lead Contacts

ข้อมูลของลูกค้าจะถูกส่งต่อให้กับทางสปอนเซอร์เพื่อเอาไปทำประโยชน์ในทางการตลาดหรือส่งต่อให้กับทางฝ่ายขายติดตามงานต่อไป

1. พื้นที่ใส่ปุ่มโฆษณา Call-To-Action

ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาสินค้าโปรโมชั่นหรือแคตตาล็อกของสินค้าใหม่ เป็นปุ่มที่ชักชวนให้ลูกค้าที่สนใจกดเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถใส่รูปสินค้าหรือแบรนด์ของตัวเองเข้าไปได้

รีเลย์ Relay
โหลดเซลล์ Load cell

2. หน้าโปรโมชั่น Landing Page

ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาสินค้าโปรโมชั่นหรือแคตตาล็อกของสินค้าใหม่ เป็นปุ่มที่ชักชวนให้ลูกค้าที่สนใจกดเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถใส่รูปสินค้าหรือแบรนด์ของตัวเองเข้าไปได้

Landing Page 1
Landing Page 2

3. หน้าขอบคุณ/อีเมลขอบคุณลูกค้า Thank you page / Thank you email

ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาสินค้าโปรโมชั่นหรือแคตตาล็อกของสินค้าใหม่ เป็นปุ่มที่ชักชวนให้ลูกค้าที่สนใจกดเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถใส่รูปสินค้าหรือแบรนด์ของตัวเองเข้าไปได้