Aitistart 22

Aitistart 22 - Softstart รุ่นใหม่ล่าสุด จาก Schneider Electric

เป็น Soft start รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นอันชาญฉลาด ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการ Start Motor และ Stop Motor อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยลดปัญหาการกินกระแสในช่วง Start มอเตอร์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่งกำลังต่างๆ เช่น สายพาน ตลับลูกปืน หรือปัญหาที่เกิดจากการหยุดปั้มน้ำ เช่น Water Hammer โดย Schneider Altistart 22 สามารถติดตั้งทดแทนวงจร Start มอเตอร์แบบ DOL และแบบ Star/Delta ได้เลย โดยใช้เทคโนโลยีการควบคุม Voltage และ Torque ของมอเตอร์ และเพิ่มในส่วนของ PTC เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ตัว Altistart 22 สามารถใช้งานกับมอเตอร์ แบบ 3 เฟส ที่มีแรงดัน

 • 208…600VAC รองรับขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 4kW จนถึง 400 kW (3..500 HP)
 • 230…440VAC รองรับขนาดมอเตอร์ตั้งแต่ 4kW จนถึง 355 kW
Altistart 22

Product Range Altistart 22

3 Phase power supply voltage 230-440VAC
รุ่นที่นิยมใช้มากที่สุดในเมืองไทย

พิกัดมอเตอร์ 3 เฟส (kW)

ซอฟสตาร์ท

230VAC

400VAC 440VAC

รหัสสินค้า

4

7.5 7.5

ATS22D17Q

7.5

15 15

ATS22D32Q

11

22 22

ATS22D47Q

15

30 30

ATS22D62Q

18.5

37 37

ATS22D75Q

22

45 45

ATS22D88Q

30

55 55

ATS22C11Q

37

75 75

ATS22C14Q

45

90 90

ATS22C17Q

55

110 110

ATS22C21Q

75

132 132

ATS22C25Q

90

160 160

ATS22C32Q

110

220 220

ATS22C41Q

132

250 250

ATS22C48Q

160

315 355

ATS22C59Q

3 Phase power supply voltage 208-600VAC

พิกัดมอเตอร์ 3 เฟส (kW) ซอฟสตาร์ท
230VAC 400VAC 440VAC 500VAC รหัสสินค้า
4 7.5 7.5 9 ATS22D17S6
7.5 15 15 18.5 ATS22D32S6
11 22 22 30 ATS22D47S6
15 30 30 37 ATS22D62S6
18.5 37 37 45 ATS22D75S6
22 45 45 55 ATS22D88S6
30 55 55 75 ATS22C11S6
37 75 75 90 ATS22C14S6
45 90 90 110 ATS22C17S6
55 110 110 132 ATS22C21S6
75 132 132 160 ATS22C25S6
90 160 160 220 ATS22C32S6
110 220 220 250 ATS22C41S6
132 250 250 315 ATS22C48S6
160 315 355 400 ATS22C59S6

คุณสมบัติทางเทคนิคของ Altistart 22

Altistart 22 มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษมากมาย ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในกระบวนการ Start และ Stop Motor ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยกับผู้ใช้งาน คุณสมบัติเด่นของรุ่นนี้มีดังนี้

 • ควบคุมมอเตอร์ได้ทั้งการ Start และ Stop โดยใช้ Voltage Control
 • มีฟังก์ชั่นปรับค่ากระแสใช้งานให้เหมาะสมกับขนาดมอเตอร์ และขนาดโหลด
 • สามารถเลือกวิธีการหยุดมอเตอร์โดยใช้แบบปล่อยฟรี หรือค่อยๆ ลดความเร็ว
 • สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าและแรงบิดมอเตอร์ เพื่อการลดความเร็วได้อย่างราบรื่น (ลดการเกิด Water Hammer ในระบบ)
 • มี option เสริมในการต่อมอเตอร์แบบ Delta
 • สามารถเลือกรูปแบบควบควบคุมมอเตอร์ให้เหมาะกับโหลดประเภทต่างๆ ได้ Profile Control
 • มี Contactor และระบบ Bypass ฟังก์ชั่น เพื่อลดความร้อนในระบบ หลังจาก Start Motor เรียบร้อยแล้ว
 • มีระบบป้องกันความเสียหายทางด้านไฟฟ้า

การตั้งค่า Altistart 22 โดยใช้ Software SoMove

Testing Altistart 22 by SoMove Software

ในการติดตั้งใช้งานอุปกรณื Soft start motor กับงานที่มีความซับซ้อน หรือมีจำนวนมากๆ นั้น การตั้งค่าโดยใช้ manual นั้นจะมีต้นทุนเวลาที่สูงกว่า ดังนั้นทาง Schneider จึงได้พัฒนา Software SoMove เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยตัวโปรแกรมนี้สามารถตั้งค่า Soft Start ได้ดังนี้

 • Configuration preparation
 • Setup
 • Maintenance

ระบบป้องกันความเสียหายสำหรับมอเตอร์และเครื่องจักร ที่มาพร้อมกับ Altistart 22

ในการ Start และ Stop motor นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบป้องกันต่างๆ ไม่จะเป็น Electctrical protection และ Machine protection ทาง Schneider เองได้นำเอาฟังก์ชั่นต่างๆ เหล่านี้มาใส่ใน Altistart 22 ซึ่งเป็น Softstart รุ่นใหม่ โดยมีระบบป้องกันต่างๆ ดังนี้

 • Integrated confgurable motor thermal protection ระบบป้องกันมอเตอร์ร้อน
 • Thermal protection of the Altistart 22 soft start/soft stop unit ระบบป้องกัน Softstart ร้อน
 • Integrated processing of the PTC thermal probe with electrical isolation (optimum Management of motor protection function) ช่องรับสัญญาณจากเซนเซอร์ตรวจจับความร้อน PTC เพื่อทำงานร่วมกับ Motor Thermal Protection
 • Monitoring of the duration and number of starts ระบบเฝ้าระวัง แต่ติดตามจำนวนครั้งในการ Start Motor รวมถึงระยะเวลาในการ Start
 • Management of stopping time before restart ระบบบริหารระยะเวลาหยุดมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์และ softstart ได้ระบายความร้อนก่อนเริ่ม Start อีกครั้ง
 • Protection against underloads and overcurrents in transient or steady state ระบบป้องกันการ Run motor แบบ no load และการป้องกันกระแสเกิน
 • Automatic adjustment to the line frequency การปรับค่าแรงดันที่มอเตอร์ให้มีความถี่เท่ากับแรงดันของ Power input เพื่อป้องกันการ Short Circuit
 • Phase sequence detection การตรวจจับลำดับของเฟส Power Input
 • Phase loss detection การตรวจจับเฟสหาย
 • Detection of imbalances between phases and of leakage currents (สำหรับรุ่น TS22pppS6 and S6U ranges) การตรวจจับแรงดันสมดุลระหว่างเฟส และกระแสรั่ว

งานที่เหมาะสำหรับใช้ Altistart 22 ในการ Start Motor

ตัวอย่างการใช้งาน Application Soft Start, Soft Stop motor รุ่น Altistart 22 ของ Schneider มีดังนี้

 • Centrifugal pump หรือปั้มน้ำหอยโข่ง สามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Altistart 22 ในการควบคุมความเร่งของมอเตอร์ในการหยุดการทำงานของปั้ม เพื่อป้องกันปัญหาการเกิด Water Hammer รวมถึงฟังก์ชั่นป้องกันการกลับทิศทางการหมุนและการ Start มอเตอร์ในขณะที่ไม่มีโหลด
 • Piston pump หรือปั้มแบบลูกสูบ สามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Altistart 22 ในการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าก่อน Start Motor ปั้ม เช่น ทิศทางการหมุนของมอเตอร์
 • Fan พัดลม สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ในการตรวจสอบภาระของโหลดว่ามากกว่า หรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ในกรณีที่ตัวมอเตอร์หรือใบพัด ได้รับความเสียหาย รวมถึงแรงบิดที่เกิดขึ้นขณะหยุดมอเตอร์
 • Turbine สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ PTC ในการเฝ้าติดตามอุณหภูมิที่ตัวมอเตอร์
 • Refrigeration compressor งานอัดน้ำยาในระบบปรับอากาศ HVAC นั้น สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ในการควบคุมการ Start Motor และ Restart Motor แบบอัตโนมัติตามคุณลักษณะของของ compressor ได้
 • Screw compressor ปั้มลมแบบสกรู สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ในการป้องกันการกลับทิศทางของเฟสในระบบไฟฟ้าในขณะที่มีการหยุดมอเตอร์
 • Conveyor สายพานลำเลียง สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ในการป้องกันการเกิดภาระโหลดเกิน Overload Protection หรือ Underload monitoring เพื่อทำการหยุดมอเตอร์
 • Mixer เครื่องผสม สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ในการตรวจจับค่ากระแสในขณะที่ Start มอเตอร์เพื่อดูว่ามีวัตถุดิบค้างอยู่มากหรือไม่ เพื่อที่จะตัดสินใจเรื่องการ Start motor โดยใช้ Boost Function
 • Refiner การกลั่น สามารถใช้ฟังก์ชั้นของ Altistart 22 ในการควบคุมการ Start และ Stop motor แบบ Torque control หรือการควบคุมแรงบิด

นอกจากการใช้งาน Altistart 22 ในงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ตัวรุ่นนี้ยังสามารถทำงานกับ Application ยากๆ ได้อีก เช่น

 • การเพิ่มจำนวนครั้งในการ Start ต่อชั่วโมง
 • สามารถใช้งานร่วมกับมอเตอร์ Thermal protection ที่มีค่าสูงกว่า Class 10 ได้
 • ใช้กระแสสูงสุดในการ Start motor
 • สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสภาวะแวดล้อม 60C แต่ต้องทำ derate
 • สามารถใช้กับงานที่จำเป็นต้องติดตั้งที่ความสูง 1000-2000 เมตร แต่ต้องทำ derate
Altistart 22 avoids water hammer problem in water pump

Altistart 22 Accessories

Accessories
Description USB/RJ56 cable Remote display terminals Remote-mounting cordsets Modbus splitter box Cordsets for Modbus serial link Modbus T-junction boxes Line Terminators
Characteristics Length – 2.5m IP54 IP65 Length – 1m Length – 3m Length – 0.3m Length – 1m Length – 3m Length – 0.3m Length – 1m Resistance – 120ohm Resistance – 120ohm
Capacitance – 1nf
Products TCSMCNAM3M002P VW3G22101 VW3G22102 VW3A1104R10 VW3A1104R30 LU9GC3
VW3A8306R03 VW3A8306R10 VW3A8306R30 VW3A8306TF03 VW3A8306TF10 VW3A8306RC VW3A8306R
Fans
For soft starter products ATS22…Q 17A to 47A
ATS22…S6 17A to 47A
ATS22…Q 62A to 88A
ATS22…S6 62A to 88A
ATS22…Q 110A to 170A
ATS22…S6 110A to 170A
ATS22…S6U 17A to 47A ATS22…S6U 62A to 88A ATS22…S6U 110A to 170A
Products VW3G22400 VW3G22401 VW3G22402 VW3G22U400 VW3G22U401
VW3G22U402
Set of
6 protective covers
For soft starter products ATS22…Q 110A to 170A
ATS22…S6 110A to 170A
ATS22…S6U 110A to 170A
ATS22…Q 210A to 590A
ATS22…S6 210A to 590A
ATS22…S6U 210A to 590A
Products LA9F702
LA9F703
Fan replacement parts
For soft starter products ATS22…Q 210A to 410A
ATS22…S6 210A to 410A
ATS22…Q 480A to 590A
ATS22…S6 480A to 590A
ATS22…S6U 210A to 410A ATS22…S6U 480A to 590A
Products VZ3V22D1220V VZ3V22E1220V VZ3V22D1110V VZ3V22E1110V
Software
Products SOMNACCZXSPAZZ