อุปกรณ์สำหรับระบบ IoT ในอุตสาหกรรม

Compomax Edge Box & Edge Station

ออกแบบไว้สำหรับการต่อใช้งานได้เลย (Plug & Play) Compomax Edge Box และ Edge Station เป็นการนำเอาฮาร์ดแวร์สำหรับไอโอทีในอุตสาหกรรมมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมในการใช้งาน

Compomax Edge Box เก็บค่าต่างๆจากมิเตอร์และเซ็นเซอร์ในไซต์งานเพื่อที่จะส่งเข้าแพลตฟอร์มบน Cloud เหมาะสำหรับการ ติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโหลดในโรงงาน ประเมินการซ่อมบำรุงแบบ Predictive Maintenance และแสดงผลค่าตรวจวัดแบบกราฟิกบน Process Flow Diagram

ในขณะที่ Compomax Edge Station เหมาะสำหรับการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพในการผลิต ที่จำเป็นต้องได้รับการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ดูแลเครื่องจักรหรือผุ้ควบคุมการผลิตเพื่อที่จะคำนวณดัชนีประสิทธิภาพของการผลิต อาทิเช่น OEE (Overall Equipment Efficiency), OOE (Overall Operations Effectiveness), TEEP (Total Effective Equipment Performance), และ Downtime Pareto เป็นต้น

อุปกรณ์สำหรับ Industrial IoT

เลือกดูแต่ละองค์ประกอบของ Compomax Cloud