Omron

UPS (Uninterruptible Power Supply) หรือ เครื่องสำรองไฟ มีหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์หรือระบบจากปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าดับหรือฟ้าผ่า นำเสนอ UPS ที่ช่วยคุณสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟที่อาจเกิดขึ้นในไซต์การผลิต เช่น “แรงดันไฟฟ้าลดลง” และ “กำลังไฟล้มเหลว”

UPS Omron

S8BA Omron

S8BA

Uninterruptible Power Supply (UPS)

UPS ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก/กำลังไฟขัดข้อง ในคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (IPC) หรือคอนโทรลเลอร์ ซึ่ง UPS รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และราง DIN ที่สามารถติดตั้งได้


Download OMRON Catalog and Pricelist

Industrial Automation Guide 2017