Omron

Rotary Encoder จะวัดจำนวนการหมุน มุมการหมุน และตำแหน่งการหมุน มี 2 ชนิดหลักที่ได้รับความนิยมได้แก่ ชนิด Incremental และชนิด Absolute ที่มีให้เลือกเยอะตามการใช้งาน

โรตารี่ เอ็นโค้ดเดอร์ Omron

ชนิด Incremental

Incremental Encoders เอาต์พุตจะสร้างพัลส์ตามการเคลื่อนที่ของแกน จำนวนการหมุนสามารถตรวจจับได้ โดยนับจำนวนพัลส์

E6A2-C Omron

E6A2-C

Incremental 25-mm-dia. Rotary Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25 มม

E6B2-C Omron

E6B2-C

Incremental 40-mm-dia. Rotary Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์เอนกประสงค์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 40 มิลลิเมตร

E6C2-C Omron

E6C2-C

Slim Incremental 50-mm-dia. Rotary Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์เอนกประสงค์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร

E6C3-C Omron

E6C3-C

Rugged Rotary Encoder

Rotary Encoder สายเคเบิ้ลขนาด 50 มม.

E6D-C Omron

E6D-C

High-resolution Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์ความละเอียดสูงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 มม.

E6F-C Omron

E6F-C

Rugged Rotary Encoder

Rotary Encoder เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 60 มม.

E6H-C Omron

E6H-C

Hollow-shaft Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์ แบบกลวง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.


ชนิด Absolute

Absolute Encoders จะแสดงมุนการหมุน โดยใช้รหัสสัมบรูณ์ สามารถตรวจจับตำแหน่งการหมุนได้โดยการอ่านรหัส ไม่จำเป็นต้องกลับไปมี่จุดเริ่มต้น

E6CP-A Omron

E6CP-A

Low-cost Encoder

Absolute Encoder ทั่วไป ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม

E6C3-A Omron

E6C3-A

Rugged Rotary Encoder

เอ็นโค้ดเดอร์แบบบางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม

E6F-A Omron

E6F-A

Rugged Rotary Encoder

Absolute Rotary Encoder ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.


Direct Discrimination Unit

หน่วย Discrimination Direction ยอมรับสัญญาณเฟสแตกต่างจากเอ็นโค้ดเดอร์ เพื่อตรวจจับทิศทางการหมุน สามารถเชื่อมต่อเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าหรือช่องเปิดออกได้

E63-WF Omron

E63-WF

Direct Discrimination Unit

ตรวจจับทิศทางการหมุนของโรตารี เอ็นโค้ดเดอร์


Download OMRON Catalog and Pricelist

Industrial Automation Guide 2017