เบรกเกอร์ MCCB รุ่น Tmax T จาก ABB

MCCB (Moulded Case Circuit Brreaker) รุ่น Tmax T ประกอบด้วยเฟรมทั้งหมด 8 ขนาดที่รองรับกระแสใช้งานสูงสุดถึง 1600A โดยมีส่วนประมวลผลป้องกัน (Protection Unit Release) ทั้งประเภท Thermaomagnetic และ Electronic เหมาะกับการนำไปใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน, Power Plant, Offshore, Solar Plant, โรงพยาบาล, ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์เสริมที่ครบครัน เช่น หน้าจอ LCD, Modbus communication module, Energy Display, Interlock แบะอื่นๆ

All the circuit-breakers, both three-pole and four-pole, are available in the fixed version; sizes T4 and T5 in the plug-in version and T4, T5, T6, and T7 also in the withdrawable one.

    • High breaking capacity in compact dimensions

High values of short circuit breaking capacity are guaranteed at different voltage levels, without compromising overall dimensions.

    • Flexibility of use

Thermomagnetic and electronic trip units are available for use in AC/DC or in AC only. It is possible to interchange trip units keeping the same breaking part, so that installation can be upgraded with fewer costs.

    • Advanced protection

A complete range of electronic trip units is suitable for different level of protection, even enhancing selectivity values with Early Fault Detection and Prevention algorithm.

Tmax T Product Range

Tmax T - 3 poles

Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
T4 (3P) 250A Frame
TMD 20A
250A Frame
TMD 32A
250A Frame
TMD 50A
250A Frame
TMA 80A
250A Frame
TMA 100A
250A Frame
TMA 125A
250A Frame
TMA 160A
250A Frame
TMA 200A
250A Frame
TMA 250A
120kA(L) 1SDA054225R1 1SDA054226R1 1SDA054227R1 1SDA054228R1 1SDA054229R1 1SDA054230R1 1SDA054231R1 1SDA054232R1 1SDA054233R1
200kA(V) 1SDA054243R1 1SDA054244R1 1SDA054245R1 1SDA054246R1 1SDA054247R1 1SDA054248R1 1SDA054249R1 1SDA054250R1 1SDA054251R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
T5 (3P) 400A Frame
TMA 320A
400A Frame
TMA 400A
630A Frame
TMA 500A
630A Frame
LS/I 630A
36kA (N) 1SDA054436R1 1SDA054437R1 1SDA054456R1 1SDA054396R1
50kA (S) 1SDA054440R1 1SDA054441R1 1SDA054461R1 1SDA054404R1
70kA (H) 1SDA054444R1 1SDA054445R1 1SDA054465R1 1SDA054412R1
120kA(L) 1SDA054448R1 1SDA054449R1 1SDA054469R1 1SDA054420R1
200kA(V) 1SDA054452R1 1SDA054453R1 1SDA054473R1 1SDA054428R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
T6 (3P) 630A Frame
TMA 630A
800A Frame
TMA 800A
1000A Frame
LS/I 1000A
36kA (N) 1SDA060202R1 1SDA060214R1 1SDA060537R1
50kA (S) 1SDA060204R1 1SDA060216R1 1SDA060547R1
70kA (H) 1SDA060206R1 1SDA060218R1 1SDA060561R1
100kA(L) 1SDA060208R1 1SDA060220R1 1SDA060574R1
150kA(V) 1SDA069414R1 1SDA069425R1

Tmax T - 4 poles

Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
T4 (4P) 250A Frame

TMD 20A
250A Frame

TMD 32A
250A Frame

TMD 50A
250A Frame

TMA 80A
250A Frame

TMA 100A
250A Frame

TMA 125A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 125A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMA 160A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 160A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMA 200A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 200A
(Neutral 100% rating)
250A Frame

TMA 250A
(Neutral 50% rating)
250A Frame

TMA 250A
(Neutral 100% rating)
120kA(L) 1SDA054234R1 1SDA054235R1 1SDA054236R1 1SDA054237R1 1SDA054238R1 1SDA054239R1 1SDA054283R1 1SDA054240R1 1SDA054284R1 1SDA054241R1 1SDA054285R1 1SDA054242R1 1SDA054286R1
200kA(V) 1SDA054252R1 1SDA054253R1 1SDA054254R1 1SDA054255R1 1SDA054256R1 1SDA054257R1 1SDA054287R1 1SDA054258R1 1SDA054288R1 1SDA054259R1 1SDA054289R1 1SDA054260R1 1SDA054290R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
T5 (4P) 400A Frame
TMA 320A
(Neutral 50% rating)
400A Frame
TMA 320A
(Neutral 100% rating)
400A Frame
TMA 400A
(Neutral 50% rating)
400A Frame
TMA 400A
(Neutral 100% rating)
630A Frame
TMA 500A
(Neutral 50% rating)
630A Frame
TMA 500A
(Neutral 100% rating)
630A Frame

LS/I 630A
36kA (N) 1SDA054438R1 1SDA054477R1 1SDA054439R1 1SDA054478R1 1SDA054459R1 1SDA054487R1 1SDA054400R1
50kA (S) 1SDA054442R1 1SDA054479R1 1SDA054443R1 1SDA054480R1 1SDA054463R1 1SDA054489R1 1SDA054408R1
70kA (H) 1SDA054446R1 1SDA054481R1 1SDA054447R1 1SDA054482R1 1SDA054467R1 1SDA054491R1 1SDA054416R1
120kA(L) 1SDA054450R1 1SDA054483R1 1SDA054451R1 1SDA054484R1 1SDA054471R1 1SDA054493R1 1SDA054424R1
200kA(V) 1SDA054454R1 1SDA054485R1 1SDA054455R1 1SDA054486R1 1SDA054475R1 1SDA054495R1 1SDA054432R1
Icu
(415Vac)
Trip current rating (AT)
T6 (4P) 630A Frame

TMA 630A
(Neutral 50% rating)
630A Frame

TMA 630A
(Neutral 100% rating)
800A Frame

TMA 800A
(Neutral 50% rating)
800A Frame

TMA 800A
(Neutral 100% rating)
1000A Frame

LS/I 1000A
36kA (N) 1SDA060203R1 1SDA060210R1 1SDA060215R1 1SDA060222R1 1SDA060542R1
50kA (S) 1SDA060205R1 1SDA060211R1 1SDA060217R1 1SDA060223R1 1SDA060556R1
70kA (H) 1SDA060207R1 1SDA060212R1 1SDA060219R1 1SDA060224R1 1SDA060566R1
100kA(L) 1SDA060209R1 1SDA060213R1 1SDA060221R1 1SDA060225R1 1SDA060580R1
150kA(V) 1SDA069415R1 1SDA069416R1 1SDA069426R1 1SDA069427R1