ดาวน์โหลดคู่มือโหลดเซลล์ (Load Cell) ฟรี!!

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือและศูนย์รวมข้อมูล โหลดเซลล์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนจากแรงหรือน้ำหนักที่กระทำต่อตัวโหลดเซลล์ เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า คุณสามารถดาวน์โหลดบทความทุกบทในรูปแบบไฟล์เอกสารได้ที่นี่เลย มีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้

  1. Load Cell คืออะไร?
  2. การเลือกใช้ Load Cell ให้ถูกต้อง
  3. ประเภทโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจ
  4. สาเหตุที่ทำ ให้ Load Cell เสีย และแนวทางการแก้ไข
  5. สูตรง่ายๆ สำหรับคำนวณนำ้หนัก Load Cell
  6. ง่ายมาก! สร้างเครื่องชั่งได้ด้วยตัวเองจาก Load Cell
  7. Load Cell ไม่ได้ถูกออกแบบจาก Strain Gauge อย่างเดียว

ดูและดาวน์โหลดคู่มืออื่นได้ที่ ศูนย์รวมคู่มือวิศวกร’