วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า) Maintenance Engineer

วิศวกรซ่อมบำรุงมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงานตั้งแต่งานกู้เครื่องจักรในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหา Break Down รีเซ็ตระบบไฟฟ้า หรือทำงานลักษณะพรีเวนทีฟเมนเทนแนนซ์ที่มี กำหนดการเข้าซ่อมบำรุงเป็นระยะเพื่อที่ให้เครื่องจักรหรือระบบไฟฟ้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

  • วางแผนการซ่อมบำรุง หรือ การทำ PM (Preventive Mainternance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิด Breakdown
  • Work Request ใบแจ้งซ่อม แก้ไขปัญหาเมื่อเครื่องขัดข้อง
  • วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในการเสียของเครื่องจักร
  • กิจกรรม Kaizen , 5ส และ อื่นๆที่ลดการสูญเสียต่างๆ
  • จัดทำ TPM (Total Productive Maintenance)
  • การทำ OEE หรือการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
  • ควบคุมอะไหล่เครื่องจักรและระบบไฟฟ้า Spare partที่ใช้สำหรับในงานซ่อมบำรุง

Post title

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.