การตั้งค่าการสื่อสาร (Communication) DMG610

Share this post

หากมีการ link เข้ามาใน Communication นะครับก็กดปุ่ม Menu ครับSet แล้วก็ Enter ครับไปที่ Menu Communication P07 Menu ในการเซ็ตค่าจะอยู่ที่ Communication จะอยู่ที่ P07 นะครับ

เมื่อถึง P07 เรากด Enter เข้าไปครับจะมี com1 และ com2 นะครับ

เราจะใช้ในส่วนของ Com1นะครับ

com2 เราจะใช้ต่อเมื่อมีการต่อกับ Module option ที่เป็น Communication เพิ่มเข้าไปนะครับ

เมื่อ com1 นะครับเราก็ Enter เข้าไปครับโดยปกติแล้ว ค่าที่เราต้องSet คือ set serial Node address

serial Node address เราจะต้องตั้งค่าให้ตรงกับ Software ที่เราตั้งค่าครับ โดยทั้วไปแล้วนะครับ ก็คือตัวเริ่มต้นจะเป็น 1 นะครับถัดมาก็เป็น 2 นะครับซึ่งเวลาใช้ในส่วนของโปรแกรมนะครับ

ปกติแล้วจะใช้ตรงกันนะครับ ก็คือ ตั้ง Meter เป็น 1 ก็ตั้ง Software เป็น1 นะครับ Set เสร็จก็กด Menu ออกมาเลยครับ

ตัว Meter ก็จะทำการบันทึกค่าครับ ถ้าหากเราไม่ได้กดจนมิเตอร์ เซตค่านะครับมิเตอร์ จะไม่ทำการจำค่าและกลับมาหน้า โวลนะครับ การตั้งค่าของ Dmg 610 ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ชอบคุณครับ

Facebook Comments