การตั้งค่าการสื่อสาร (Communication) DMG800

Share this post

หากเราลิงค์ Communication กับมิตเตอร์ตัวนี้นะครับ

กด Menu ครับ > Setup Menu ครับ >

Menu Communication M07 ครับ >

เมื่อ Enter เข้าไปเราจะเจอทั้งหมด 2 com ครับ

โดยถ้าเรา Mudule Communication เพียงอันเดียวครับเราจะใช้กันที่ com1 ครับ

com 2 เราจะใช้ในกรณีที่ เรามี Option เสริมตัวที่ 2 ครับ

เลือก Com 1 แล้วก็ Enter เข้าไปครับโดยทั้วไปแล้วค่าที่เราจะเซ็ตก็คือค่า Serial Node Address ครับเป็นการตั้งเหมือนกำหนดบ้านเลขที่ให้กับมิตเตอร์ครับ

โดยทั้วไปแล้วเราจะเซ็ตตัวมิตเตอร์กับ Software ให้เหมือนกันครับอย่างเช่น Meter ตัวนี้เป็นตัวที่ 2 ครับเราก็อ้างเป็น 2 ครับ

แล้วก็ Back กลับไปเพื่อให้ มิตเตร์ บันทึกค่าครับการเซ็ตค่าเบื้องต้นการใช้งาน DMG800 ก็มีเท่านี้ครับ

Facebook Comments