การตั้งค่าพื้นฐานของ Digital Power Meter DMG610 แบรนด์ Lovato Electric

Share this post

เรามาพูดถึงการตั้งค่า DMG610

DMG610 เป็น Digital Power Meter ซึ่งต้องใช้กระแสต่อผ่าน Ct สามารถวัดค่า  parameter ต่างๆได้แล้วก็มี่ RS485 ในตัว

เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ Meter ก็จะโชว์หน้าแรกก็คือหน้า Voltage เราสามารถดูค่าอื่นๆได้ โดยการกด บนหรือล่าง

แล้วก็ถัดมา ในการเซ็ตค่านะครับเราจะเจอทั้งหมด 4 ปุ่มนะครับ Menu , บน , ล่าน , Enter

เมื่อเราต้องการเซ็ตค่านะครับเรากด ที่ปุ่ม Menu ครับจะขึ้น menu ในการเซ็ตค่าขึ้นมานะครับ

menu ที่เราใช้ในการเซ็ตค่าก็อ menu set นะครับ เมื่ออยู่ในตำแหน่งset นะครับก็กดปุ่ม Enter เข้าไป

ค่า parameter ที่สำคัญในการตั้งค่า DMG610 ก่อนใช้งานนะครับค่าแรกนะครับก็คือ ค่า CT Primary เมื่ออยู่ P01 general เราก็กด Enter เข้าไปนะครับ

จะขึ้นว่า CT Primary เรากด Enter เข้าไปอีก 1 ครั้งนะครับ

โดยค่า default เริ่มต้นจะอยู่ที่ 5 แอมป์

เช่นเราต้องการเป็น 100/5 ตามที่เราใช้ค่าของ CT นะครับแล้วกดปุ่มบนเพื่อเลือนไปหา 100 เลยครับ เราจะได้ค่าCt primary ที่100 แอมป์ครับ

ถัดมา secondary จะเป็น 5 แอมป์ อยู่แล้ว

แล้วก็ค่าอีกค่าหนึ่งที่อาจได้ตั้งค่า เมื่อในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ มิตเตอร์นี้ในการใช้งานร่วมกับไฟ 3เฟสนะครับ

เราจะตั้งเป็น Single phase นะครับจะอยู่ที่ menu P01.07 นะครับ

กดเข้าไปนะครับ โดย default ปกติก็คือเป็น 3 phase 4 line

ถ้าเราต้องการตั้งเป็น Single phase ก็จะเป็น line 1-N กด back ออกมา เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย

หากไม่มีการ Linkค่านะครับเราก็จะตั้งค่าหั้วหมดอยู่ 2ค่านะครับเราก็กด ปุ่ม menu อีกครั้ง 1 นะครับ เพื่อให้ ตัว Meter บันทึกค่าครับ

ก็จะมาอยู่ในรูปของ Single Phase

อันนี้ก็แอมป์ ตามที่เราตั้ง

Facebook Comments