กรอกฟอร์มเพื่อให้ทางเซลล์ติดต่อกลับ สนใจให้เราส่งเป็นเอกสาร หรือทำใบเสนอราค

เงื่อนไข

  1. ซื้อชไนเดอร์รีเลย์รุ่นประหยัด RXM*LB ทุกๆ 5 ชิ้นรับฟรีทันที่รีเลย์รุ่น  RXM4LB2P7 1 ชิ้น
  2. ซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางทั้ง LAZADA ในร้านค้า Factomart_2013 และ My Factomart ตั้งแต่วันนี้ถึง วันนี้ – 15  ส.ค. 2563/2020
  3. จำกัดจำนวนสูงสุด 20 ชุดต่อ 1 ผู้สั่งซื้อ
  4. นับเฉพาะส่วนที่เป็น Body เท่านั้น
  5. ทางบริษัทแฟ็คโตมาร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูและเช็คราคารีเลย์ Schnieder