สุดยอด Soft Starter จาก Lovato Electric

4 เหตุผลที่คุณต้องเลือก Soft Starter รุ่น ADXL ของ Lovato Electric

Protection ที่ดีที่สุด

โปรแกรมง่ายมากๆ

มีฟีเจอร์หลากหลาย

คุ้มค่ากับการลงทุน

Protection ที่ดีที่สุด

Power Supply Protection

null
No power line

ไม่มีไฟจ่ายใฟ้กับมอเตอร์ อาจเกิดจากไฟดับหรือเบรกเกอร์ทริป ทำให้มอเตอร์หยุดการทำงาน

null
L1-T1 phase shorted

SCR ภายใน Soft start short circuit อาจจะเกิดจาก SCR ภายใน Soft start เสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการ Start หรือ stop motor ได้

null
L3-T3 phase shorted

SCR ภายใน Soft start short circuit อาจจะเกิดจาก SCR ภายใน Soft start เสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมการ Start หรือ stop motor ได้

null
Current asymmetry

กระแสไฟฟ้าแต่ละเฟสไม่สมดุลกัน อาจเกิดจากมีการใช้กระแสไฟฟ้าบางเฟสมากกว่าหรือน้อยกว่าเฟสอื่นๆ มากจนทำให้ระดับแรงดันไฟฟ้าบางเฟสตกลงไป ทำให้มอเตอร์ทำงานสะดุด ไม่ราบรื่นระหว่างการหมุน

null
Phase loss

แรงดันไฟฟ้ามาไม่ครบ 3 เฟส อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือ เบรกเกอร์ทำงานผิดปกติ หรือ ฟิวส์ในเฟสนั้นขาด ทำให้ตัวมอเตอร์นั้นมีปัญหาหยุดหมุนหรือสะดุด และโรเตอร์ล็อค รวมถึงมอเตอร์ไหม้ได้

null
Line voltage too high

แรงดันไฟฟ้าในระบบมีค่าสูงเกินไป อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรือมีการปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ ทำให้มอเตอร์ได้รับพลังงานมากเกินไป เกิดความเสียหายได้

null
Line voltage too low

แรงดันไฟฟ้าในระบบมีค่าต่ำเกินไป อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือมีการใช้กระแสไฟฟ้าในขณะนั้นมากเกินไป ทำให้มอเตอร์ได้รับพลังานไม่เพียงพอ หยุดการทำงานชั่วขณะ หรือในการ Start Motor ในขณะที่แรงดันตกนั้น อาจจะทำให้ไม่สามารถ Start motor ได้สำเร็จ ทำให้มอเตอร์กินกระแสในขณะ Start หรือออกตัวมากกว่าปกติ และทำให้มอเตอร์เสียหายตามมา

null
Wrong phase sequence

การเรียงลำดับไฟทั้ง 3 เฟสไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่นไฟจากการไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ที่ต่อกับมอเตอร์หรือระบบกลไกได้รับความเสียหาย เนื่องจากบางงานออกแบบให้หมุนได้แค่ทิศทางเดียว เช่น สายพานลำเลียง ปั้มลม

null
Frequency out of limits

ความถี่ทางไฟฟ้าผิดปกติ อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่นไฟจากการไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์ทำงานสะดุด มีความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อระบบกลไกต่างๆ ที่ใช้กับมอเตอร์ที่ความเร็วที่คงที่เกิดความเสียหาย

MOTOR Protection

null
Rotor locked

Rotor ไม่หมุน อาจเกิดจากมอเตอร์มีโหลดมากเกินไป หรือ Rotor ผิดปกติ ทำให้มอเตอร์กินกระแสสูง และทำให้มอเตอร์เสียหาย

null
Motor load too low

มอเตอร์มีโหลดในการใช้งานต่ำเกินไป เกิดจากโหลดของมอเตอร์หายไปในขณะทำงาน ทำให้มอเตอร์วิ่งตัวเปล่า และทำให้มอเตอร์เสียหาย

Inductive Proximity Sensor เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ
Motor thermal warning

อุณหภูมิของมอเตอร์สูงกว่าที่กำหนดไว้ เกิดจากระบบระบายความร้อนไม่ทำงาน หรือ motor ทำงานหนักเกินไป ทำให้มอเตอร์เกิดความร้อนสูง และทำให้มอเตอร์เสียหาย

null
Motor thermal trip

อุณหภูมิของมอเตอร์สูงกว่าที่กำหนดไว้มากๆ เกิดจากระบบระบายความร้อนไม่ทำงาน หรือ motor ทำงานหนักเกินไป ทำให้มอเตอร์เกิดความร้อนสูง Soft Startหยุดการทำงาน และตัดวงจรออกจากระบบ

null
Motor current too low

มอเตอร์มีกระแสใช้งานต่ำกว่าพิกัด อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์วิ่งตัวเปล่า และทำให้มอเตอร์เสียหาย

null
Over current

มอเตอร์มีกระแสใช้งานต่ำกว่าพิกัด อาจเกิดจากความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ทำให้มอเตอร์กินกระแสสูง และทำให้มอเตอร์เสียหาย

null
Motor not connected

การเชื่อมมอเตอร์ขาดหายไป เกิดจากสายไฟในการเชื่อมต่อมอเตอร์หลุด หรือการตรวจจับของ Soft start ทำงานผิดปกติ

null
Maintenance request

Soft Start เกิดความเสียหาย ไม่สามารถระบุได้ ให้ติดต่อผู้ขาย

โปรแกรมง่ายมากๆ

ขั้นตอนการตั้งค่า 4 ขั้นตอน มีดังนี้ ภาษา พิกัดกระแส การใช้งาน และภาระโหลด

เพียง 4 ขั้นตอนการตั้งค่าก็สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกภาษา ให้เลือกภาษาที่ต้องการได้ โดยมีภาษาให้เลือกดังนี้ ENG ITA FRA ESP POR และ DEU

ขั้นตอนที่ 2 เลือกพิกัดกระแสไฟ โดยเริ่มตั้งแต่ 15 A ถึง 30 A

ขั้นตอนที่ 3 เลือกการใช้งาน โดยเลือกว่าจะใช้กับโหลดแบบใด เช่น Centrifugal pump, Fire pump, Conveyor belt สายพานลำเลียง, Fan พัดลม, Mixer เครื่องผสม และโหลดทั่วไป

ขั้นตอนที่ 4 เลือกภาระโหลด มีให้เลือกอยู่ 3 ระดับ คือ Light เบา, Normal ปกติ และ Duty หนัก

เมื่อตั้งค่าครบทั้ง 4 ขั้นตอนแล้วก็ให้บันทึกค่าให้เรียบร้อย

Centrifugal pump

Fire pump

Conveyor belt

Fan

Mixer

โหลดทั่วไป

มีฟีเจอร์หลากหลาย

null

Torque control

ช่วงควบคุมสองเฟสใหม่รวมถึงการควบคุมแรงบิด โซลูชั่นสตาร์ทมอเตอร์นี้ช่วยให้สามารถทำการเร่งความเร็วและลดความเร็วลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับลดความผิดพลาดเชิงกลและการสึกหรอของอุปกรณ์ส่งสัญญาณได้

null

Kick start

ฟังก์ชั่นนี้อนุญาตให้สตาร์ทมอเตอร์เมื่อแรงบิดเริ่มต้นไม่เพียงพอที่จะเอาชนะแรงเสียดทาน มันส่งแรงบิดสูงในช่วงแรกของการสตาร์ท

null

Input, Output, Limits and Remote variables

ฟังก์ชั่นอินพุทและเอาท์พุทถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าด้วยการตั้งค่าทั่วไป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการกำหนดค่าที่ตั้วไว้ล่วงหน้า เพื่อปรับซอฟต์สตาร์ทเตอร์ให้เหมาะกับความต้องการของการใช้งาน อินพุทและเอาท์พุททั้งหมดสามารถแก้ไขได้ มีตัวแปรภายในที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 3 แบบได้แก่ limit threshold, remote variables และ user alarm

null

Maintenance counters

ADXL มีตัวนับ 2 ตัวเพื่อนับจำนวนการสตาร์ทอัพและเวลาทำงานของมอเตอร์ เป็นไปได้ที่จะตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับชั่วโมงการทำงาน เมื่อเกินเกณฑ์นี้สัญญาณเตือนจะดัง

null

Cooling fan

พัดลมนี้อยู่ในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดตั้งแต่ 18 ถึง 115A มันถูกติดตั้งไว้ในตัวเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน พัดลมจะเปิดใช้งานเมื่อจำเป็นเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น ADXL ยังคงใช้งานได้ดีในการตรวจสอบสภาพของพัดลมหรือความผิดปกติใดๆ จะถูกส่งสัญญาณผ่านสัญญาณเตือนสองแบบ

null

DIN mount guide

การติดรางยึด ถ้าซอฟต์สตาร์ท ขนาด 18 – 115 A

คุ้มค่ากับการลงทุน

Product Range

ADXC

Soft starter รุ่น ADXC เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็ก มีขนาดพิกัดกระแสะตั้งแต่ 12 – 45A ซึ่งใช้ได้กับพิกัดมอเตอร์สูงสุดถึง 37kW ที่ 400VAC เป็นการควบคุมแบบ 2 เฟส (2 Phase control) สามารถใช้งานในการสตาร์ทและสต็อปมอเตอร์ได้อย่างนุ่มนวลและมีขนาดกระทัดรัดเมื่อเทียบกับชุดสตาร์ทแบบ สตาร์-เดลต้า มีหน้าสัมผัส Bypass อยู่ในตัวเพื่อช่วยในการลดปัญหาารสูญเสียงพลังงาน

ADXL-01

ADXL

Soft starter รุ่น ADXL เป็นรุ่นกลางของ Lovato มีขนาดพิกัดกระแสะตั้งแต่ 18 – 320A ซึ่งใช้ได้กับพิกัดมอเตอร์สูงสุดถึง 160kW ที่ 400VAC เป็นการควบคุมแบบ 2 เฟส (2 Phase control) มีจอแสดงผล, มีหน้าสัมผัส Bypass ในตัว, มีฟังก์ชัน Torque control เหมาะกับงานปั๊มเพื่อช่วยลดการเกิด Water hammer, มี Electric overload ในตัว, มีฟังก์ชั้น locked rotor, มี Digital input และ Output, สามารถเพิ่มอุปกรณ์สื่อสารผ่าน RS485 และสามารถติดตั้ง keypad ติดตั้งภายนอกตู้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าต่างๆผ่านทางโทรศัพท์และส่งข้อมูลผ่าน FNC ได้อีกด้วย

ADX-01

ADX

Soft starter รุ่น ADX เป็นรุ่นใหญ่ของ Lovato ที่มีประสิทธิสูงสุด มีขนาดพิกัดกระแสะตั้งแต่ 17 – 1200A ซึ่งใช้ได้กับพิกัดมอเตอร์สูงสุดถึง 710kW ที่ 380/415VAC เป็นการควบคุมแบบ 3 เฟส (3 Phase control) รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันที่สำคัญอย่างครบถ้วนทั้งการใช้งานและการป้องกันทำงานผิดปกติของมอเตอร์

วิดีโอเกี่ยวกับ Soft starter Lovato