แพลตฟอร์มไอโอที Powered by AWS

ข้อดีของ Software-as-a-service (SaaS)
ต้นทุนต่ำ ประหยัดเวลา เข้าถึงง่าย อัพเกรดได้สะดวกและง่าย ใช้งานได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต มีความปลอดภัย
AWS - Amazon Web Services
แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ชั้นนำ
Previous slide
Next slide

SaaS Industrial IoT Application. Powered by AWS

ไม่ต้องยุ่งยากกับการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม ใช้งานแอพพลิเคชั่นไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง Powered by AWS ด้วยโมเดลการใช้แอปพลิเคชันแบบ SaaS

Powered by AWS logo

แอพพลิเคชั่น Industrial IoT ที่ powered by AWS

Energy Management IIoT App

Appomax Energy Manager

บริหารการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Production OEE IIoT

Appomax Production Performance

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วย OEE, Downtime Pareto, และ Cycle time Performance Index

September 2021

IIoT Control Room

Appomax Visualization

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

October 2021

Appomax Analytics

นำข้อมูลมาจัดทำเป็นรายงาน นำไปตัดสินใจ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

November 2021

เลือกดูแต่ละองค์ประกอบของ Compomax Cloud