กรุณากรอกฟอร์มรับโปรโมชั่น หน้าจอชั่งน้ำหนักสำหรับ Batching Control

ราคาพิเศษ

Set Bundle

  • Set A: หน้าจอชั่งน้ำหนัก BC360A1 + Power supply 6.25A
  • Set B:  BC360A1 + Power supply + 4x Load Cell (เลือกได้ 500kg/1T/ 2T)
  • Set C: BC360A1 + Power supply + 4x Load Cell (เลือกได้ 500kg/1T/ 2T) + Touch Screen